СИСТЕМА за организиране и провеждане на конкурси в рамките на научноизследователска сесия в АУ

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.