График държавни изпити и защити на дипломни работи

СпециалностЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
Агрономство (Полевъдство)
Агрономство (Агробизнес)
Агрономство (Растителни биотехнологии)
Зооинженерство
Селекция и семепроизводство
Агрономство (Растителна биология)
Агрономство
/лозаро-градинарство/

Агрономство /тропично и субтропично земеделие/
Агрономство /хидромелиорации/
Агрономство /декоративно градинарство/ 
Аграрно инженерство Растителна защита

05.03.2019г.    (вторник) 

09:00 ч. 
в зала 228 (ФРЗА)

06.03.2019 г. (сряда) 

09:00 ч.
в 9 аудитория  (кат.Механизация)
06.03.2019 г.   (сряда)   

10:30 ч.
в зала 228
(ФРЗА)
08.03.2019 г. (петък)    

09:00ч.
пред Деканат РЗА (бакалаври)
Екология и опазване на околната среда05.03.2019 г. (вторник) 

09:00 ч.
в зала 219 (ФРЗА)
06.03.2019 г. (сряда)          

09:00 ч.
в 9 аудитория  (кат.Механизация)
06. 03.2019г.   (сряда)   

09:30 ч.
в зала 228
(ФРЗА)
08.03.2019 г. (петък)    

09:00ч.
 в зала 2
(кат. АООС) 
Агролесовъдни системи и планинско земеделие
05.03.2019 г. (вторник) 

09:00 ч.
в зала 219 (ФРЗА)
06.03.2019 г. (сряда)          

09:00 ч.
в 9 аудитория  (кат.Механизация)
06. 03.2019г.   (сряда)     

09:30 ч.
в зала 228
(ФРЗА)
08.03.2019 г. (петък)   

09:00ч.
 в зала 2
(кат. АООС) 

Студентите завършили семестриално ПРЕДИ уч. 2017/2018 г. заплащат такса за допускане до държавен изпит в размер на 50 лв. 

Краен срок за заплащане е 26.02.2019 г. 

За всички абсолвенти от випуск 2017/2018 г. изпита е безплатен. 

Краен срок за подаване на молба за допускане до държавен изпит - 22.02.2019 г. 

След тази дата молби няма да се приемат.

Служебната бележка и отчета за преддипломния стаж се представят в деня на защитата - 05.03.2019 г.

Краен срок за предаване на  дипломните работи – 25.02.2019 г.