График държавни изпити и защити на дипломни работи

СпециалностЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
Агрономство (Полевъдство)
Агрономство (Агробизнес)
Агрономство (Растителни биотехнологии)
Зооинженерство
Селекция и семепроизводство
Агрономство (Растителна биология)
Агрономство
/лозаро-градинарство/
23.09.2020 г. 
09:00 ч.
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г.
08:00 ч.
IX аудитория
25.09.2020 г.
09:00 ч.
зала 333
(кат. Овощарство)
28.09.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /тропично и субтропично земеделие/23.09.2020 г.
09:00 ч.
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г. 
08:00 ч. 
IX аудитория
25.09.2020 г. 
09:00 ч.
зала 333 
(кат. Овощарство)
28.09.2020 г. 
08:00 ч. 
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /Хидромелиорации/23.09.2020 г. 
09:00 ч. 
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г. 
08:00 ч. 
IX аудитория
25.09.2020 г. 
09:00 ч.
зала 333 
(кат. Овощарство)
28.09.2020 г. 
08:00 ч. 
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /декоративно градинарство/ 23.09.2020 г. 
09:00 ч. 
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г. 
08:00 ч. 
IX аудитория
25.09.2020 г. 
09:00 ч.
зала 333 
(кат. Овощарство)
28.09.2020 г. 
08:00 ч. 
пред Деканат ФЛГ
Аграрно инженерство 23.09.2020 г. 
09:00 ч. 
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г. 
08:00 ч. 
IX аудитория
25.09.2020 г.
09:00 ч.
IX аудитория
(кат.Механизация)
28.09.2020 г. 
08:00 ч. 
пред Деканат ФЛГ
Растителна защита
Екология и опазване на околната среда
Агролесовъдни системи и планинско земеделие
Аграрна икономика
Аграрен туризъм