Държавни изпити и защити на дипломни работи

ВАЖНО!!!

       Във връзка с провеждане на държавен изпит /поправителна сесия/, който ще се проведе в периода 12-16.03.2024 г. е необходимо най-късно до  01.03.2024 г. студентите  да представят в деканата на съответната специалност следните документи:
    -   документи за допускане до държавен изпит /получават се в Деканата/
    -  дипломна работа – 1 брой /за студентите, които се явяват на защита на дипломна работа/
    -  студентска книжка с положени всички изпити и практики по учебен план;
    -  ксерокопие на лична карта и два броя снимки /формат 3,5/ 4,5/
    -  студенти от предходни учебни години заплащат административна такса, за допускане до държавен изпит, в размер на 50 лв.               /заплаща се в касата на университета /
      За семестриално завършили студенти, неположили изпити от предходни години е предвидена допълнителна изпитна сесия в периода: 26.02.2024 -01.03.2024 год.

                                  СЛЕД 01.03.2024, НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ!

Специалност ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ  ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН 
ИЗПИТ   
ЗАЩИТА НА  ДИПЛОМНА РАБОТА              
ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ /ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК 
Бизнес икономика 14.03.2024,
8:30 ч., 322 зала, 
кат. Икономика
14.03.2024 г., 9:30 ч.,
9 аудитория
14.03.2024,
10:00 ч., 322 зала, 
кат. Икономика

Икономика и управление на регионалното развитие 14.03.2024,
8:30 ч., 
кат. Икономика
14.03.2024 г., 9:30 ч.
9 аудитория
14.03.2024 г., 10:00 ч., 
кат. Икономика

Аграрен туризъм 13.03.2024 г.
9:00 ч.,
кат. Туризъм
14.03.2024 г., 9:30 ч.,
9 аудитория
14.03.2024 г., 10:00 ч., 
кат. Туризъм
15.03.2024 г.,
9:00ч.,
ДЕПС
Агрономство (полевъдство) 12.03.2024 г.
9:00 ч.,
/ЗЗ - ФА/
13.03.2024 г.
8:00 ч.,
2 аудитория
13.03.2024 г.
9:00 ч.,
/ЗЗ - ФА/
15.03.2024 г.
8:00 ч.
пред Деканат ФА
Зооинженерство 12.03.2024 г.
9:00 ч.,
/ЗЗ - ФА/
13.03.2024 г.
8:00 ч.,
2 аудитория
13.03.2024 г.
9:00 ч.,
/ЗЗ - ФА/
15.03.2024 г.
8:00 ч.
пред Деканат ФА
Агрономство (лозаро-градинарство) 12.03.2024 г.
9:00 ч.
каб. 120 (ФЛГ)
13.03.2024 г.
8:00 ч.
VI аудитория
13.03.2024 г.
10:00 ч.
325 зала
15.03.2024 г
8:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство(тропично и субтропично земеделие) 12.03.2024 г.
9:00 ч.
каб. 120 (ФЛГ)
13.03.2024 г.
8:00 ч.
VI аудитория
13.03.2024 г.
10:00 ч.
325 зала
15.03.2024 г
8:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство (декоративно градинарство) 12.03.2024 г.
9:00 ч.
каб. 120 (ФЛГ)
13.03.2024 г.
8:00 ч.
VI аудитория
13.03.2024 г.
10:00 ч.
325 зала
15.03.2024 г
8:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство
(хидромелиорации)
12.03.2024 г.
9:00 ч.
каб. 120 (ФЛГ)
13.03.2024 г.
8:00 ч.
VI аудитория
13.03.2024 г.
10:00 ч.
325 зала
15.03.2024 г
8:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Аграрно инженерство  12.03.2024 г.
9:00 ч.
каб. 120 (ФЛГ)
13.03.2024 г.
8:00 ч.
VI аудитория
13.03.2024 г.
10:00 ч.
10 зала
15.03.2024 г
8:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Растителна защита 11.03.2024 г.
9:00 часа
зала 214 - ФРЗА
12.03.2024 г.
8:30 часа
VIII ауд.-ФРЗА
12.03.2024 г.
10:00 часа 
зала 110-НУК 
(нов учебен корпус)
15.03.2024 г.
9:00 часа
пред Деканата - ФРЗА
Екология и опазване на околната среда 11.032024 г.
10:00 часа
зала 2- кат. АООС
(над гаражите)
12.03.2024 г.
8:30 часа
VIII ауд.-ФРЗА
12.03.2024 г.
10:00 часа
зала 3- кат. АООС
(над гаражите)
15.03.2024 г.
9:00 часа
зала 214 - ФРЗА