График държавни изпити и защити на дипломни работи

СпециалностЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
Агрономство (Полевъдство)10.03.2020 г.
9:00 ч.
Заседателна зала - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
I аудитория - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
Заседателна зала - ФА
13.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканата
Агрономство (Агробизнес)10.03.2020 г. 
9:00 ч.
Заседателна зала - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
I аудитория - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
Заседателна зала - ФА
13.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканата
Агрономство (Растителни биотехнологии)10.03.2020 г. 
9:00 ч.
Заседателна зала - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
I аудитория - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
Заседателна зала - ФА
13.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканата
Зооинженерство10.03.2020 г. 
9:00 ч.
Заседателна зала - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
I аудитория - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
Заседателна зала - ФА
13.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканата
Селекция и семепроизводство10.03.2020 г. 
9:00 ч.
Заседателна зала - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
I аудитория - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
Заседателна зала - ФА
13.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканата
Агрономство (Растителна биология)10.03.2020 г. 
9:00 ч.
Заседателна зала - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
I аудитория - ФА
11.03.2020 г.
08:00 ч.
Заседателна зала - ФА
13.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканата
Агрономство
/лозаро-градинарство/
09.03.2020 г.
09:00 ч.
зала 335
(ФЛГ)
10.03.2020 г.
08:00 ч.
IX аудитория

11.03.2020 г.
09:00 ч.
зала 333
(кат. Овощарство)
12.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /тропично и субтропично земеделие/09.03.2020 г.
09:00 ч.
зала 335
(ФЛГ)
10.03.2020 г.
08:00 ч.
IX аудитория

11.03.2020 г.
09:00 ч.
зала 333
(кат. Овощарство)
12.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /Хидромелиорации/09.03.2020 г.
09:00 ч.
зала 335
(ФЛГ)
10.03.2020 г.
08:00 ч.
IX аудитория

11.03.2020 г.
09:00 ч.
зала 333
(кат. Овощарство)
12.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /декоративно градинарство/ 09.03.2020 г.
09:00 ч.
зала 335
(ФЛГ)
10.03.2020 г.
08:00 ч.
IX аудитория

11.03.2020 г.
09:00 ч.
зала 333
(кат. Овощарство)
12.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Аграрно инженерство 09.03.2020 г.
09:00 ч.
зала 335
(ФЛГ)
10.03.2020 г.
08:00 ч.
IX аудитория

11.03.2020 г.
13:00 ч.
зала Втора
(кат. Механизация)
12.03.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Растителна защита09.03.2020 г.
09:00ч.
зала 228
(ФРЗА, ет. 2) 
10.03.2020 г. 
09:00ч.
6 аудитория 
(ФРЗА, ет. 1)
-12.03.2020 г.
09:00ч.
пред Деканат
РЗА (ФРЗА, ет. 2) 
Екология и опазване на околната среда09.03.2020 г.
09:00ч.
зала 219 
(ФРЗА, ет. 2)
10.03.2020 г. 
09:00ч.
6 аудитория 
(ФРЗА, ет. 1)
-12.03.2020 г.
09:00ч.
зала 3 
(кат. АООС) 
Агролесовъдни системи и планинско земеделие09.03.2020 г.
09:00ч.
зала 219 
(ФРЗА, ет. 2)
10.03.2020 г.  
09:00ч. 
6 аудитория  
(ФРЗА, ет. 1)
-12.03.2020 г. 
09:00ч. 
зала 3  
(кат. АООС)
Аграрна икономика10.03.2020 г.
9.00 ч. –
за студенти в редовна форма на обучение
11.03.2020 г.
9.00 ч.
VIII аудитория
12.03.2020 г.
9.00 ч.
Аграрен туризъм10.03.2020 г.
9.00 ч. – 
за студенти в редовна форма на обучение
11.03.2020 г.
9.00 ч.
VIII аудитория
12.03.2020 г.
9.00 ч.
Държавен изпит по чужд език за спец. Аграрен туризъм  
13.03.2020 г.
9.00 ч.
ДЕПС

Студентите завършили семестриално ПРЕДИ уч. 2018/2019 г. заплащат такса за допускане до държавен изпит в размер на 50 лв. 

Краен срок за заплащането е 06.03.2020 г. За всички абсолвенти от випуск 2018/2019 г. изпита е безплатен. 

Краен срок за подаване на молба за допускане до държавен изпит е 28.02.2020 г.!

След тази дата молби няма да се приемат.

Служебните бележки и отчетите за преддипломния стаж се предоставят в Деканата до 06.03.2020 г .