График държавни изпити и защити на дипломни работи

СпециалностЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
Агрономство (Полевъдство)25.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
26.09.2018 г.  07:45ч.
2 аудитория
26.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
28.09.2018 г. 07:45 ч.
пред Деканата на ФА
Агрономство (Агробизнес)25.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
26.09.2018 г.  07:45 ч.
2 аудитория
26.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
28.09.2018 г. 07:45 ч.
пред Деканата на ФА
Агрономство (Растителни биотехнологии)25.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
26.09.2018 г.  07:45ч.
2 аудитория
26.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
28.09.2018 г. 07:45 ч.
пред Деканата на ФА
Зооинженерство25.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
26.09.2018 г.  07:45 ч.
2 аудитория
26.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
28.09.2018 г. 07:45 ч.
пред Деканата на ФА
Селекция и семепроизводство25.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
26.09.2018 г.  07:45 ч.
2 аудитория
26.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
28.09.2018 г. 07:45 ч.
пред Деканата на ФА
Агрономство (Растителна биология)25.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
26.09.2018 г.  07:45 ч.
2 аудитория
26.09.2018 г.  08:45 ч.
Заседателна зала Факултет по агрономство
28.09.2018 г. 07:45 ч.
пред Деканата на ФА
Агрономство
/лозаро-градинарство/
25.09.2018 г. – 9.00 ч.
Факултет по Лозаро-градинарство Зала № 335 Кат.Овощарство
26.09.2018 г. – 7.30 ч. Факултет по Лозаро-градинарство 
7 Аудитория
27.09.2018 г. – 9.00 ч. Факултет по Лозаро-градинарство Зала № 333 кат. Овощарство28.09.2018 г. – 8.00ч. Факултет по Лозаро-градинарство  Деканат стая № 119
Агрономство /тропично и субтропично земеделие/25.09.2018 г. – 9.00 ч. Факултет по Лозаро-градинарство Зала № 335 Кат.Овощарство26.09.2018 г. – 7.30 ч. Факултет по Лозаро-градинарство  
7 Аудитория
27.09.2018 г. – 9.00 ч. Факултет по Лозаро-градинарство Зала № 333 кат. Овощарство28.09.2018 г. – 8.00ч. Факултет по Лозаро-градинарство  Деканат стая № 119
Агрономство /хидромелиорации/25.09.2018 г. – 9.00 ч. Факултет по Лозаро-градинарство Зала № 335 Кат.Овощарство26.09.2018 г. – 7.30 ч. Факултет по Лозаро-градинарство  
7 Аудитория
27.09.2018 г. – 9.00 ч. Факултет по Лозаро-градинарство Зала № 333 кат. Овощарство28.09.2018 г. – 8.00ч. Факултет по Лозаро-градинарство  Деканат стая № 119
Агрономство /декоративно градинарство/ 25.09.2018 г. – 9.00 ч. Факултет по Лозаро-градинарство Зала № 335 Кат.Овощарство26.09.2018 г. – 7.30 ч. Факултет по Лозаро-градинарство  
7 Аудитория
27.09.2018 г. – 9.00 ч. Факултет по Лозаро-градинарство Зала № 333 кат. Овощарство28.09.2018 г. – 8.00ч. Факултет по Лозаро-градинарство  Деканат стая № 119
Аграрно инженерство 25.09.2018 г. – 9.00 ч. Кат. Механизация Зала № 226.09.2018 г. – 7.30 ч. Факултет по Лозаро-градинарство  
7 Аудитория
27.09.2018 г. – 9.00 ч. Катедра Механизация  Зала № 228.09.2018 г. – 8.00ч. Факултет по Лозаро-градинарство  Деканат стая № 119
Растителна защита25.09.2018г. 08:00ч. 
зала 219 (ФРЗА)
26.09.2018г. 08:00 ч.
9 аудитория  (кат.Механизация)
26 и 27.09.2018г. 08:00ч.
зала 219
(по списъци)
28.09.2018г. 08:00ч.
пред Деканат РЗА
Екология и опазване на околната среда25.09.2018г. - 08:00ч. 
зала 2 (кат. АООС)
26.09.2018г. 08:00 ч. 
9 аудитория  (кат.Механизация)
26 и 27.09.2018г.   (сряда) в зала 3 и (четвъртък)  в зала 2 08:00ч.  (кат. АООС)  (по списъци)28.09.2018г. - 08:00ч.
зала 3 
(кат. АООС) 
Агролесовъдни системи и планинско земеделие
25.09.2018г. - 08:00ч. 
зала 2 (кат. АООС)
26.09.2018г. 08:00 ч. 
9 аудитория  (кат.Механизация)
26 и 27.09.2018г.   (сряда) в зала 3 и (четвъртък)  в зала 2 08:00ч.  (кат. АООС)  (по списъци)28.09.2018г. - 08:00ч.
зала 3 
(кат. АООС) 

Студентите завършили семестриално ПРЕДИ уч. 2017/2018 г. заплащат такса за допускане до държавен изпит в размер на 50 лв. 

Краен срок за заплащане е 14.09.2018 г. 

За всички абсолвенти от випуск 2017/2018 г. изпита е безплатен. 

Краен срок за подаване на молба за допускане до държавен изпит е 05.09.2018 г. след тази дата молби няма да се приемат в Деканата.

Краен срок за представяне на оформен преддипломен стаж - 20.09.2018 г.
Краен срок за предаване на  дипломна работа – 15.09.2018 г.