График държавни изпити и защити на дипломни работи

СпециалностЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
Агрономство (Полевъдство)
Агрономство (Агробизнес)
Агрономство (Растителни биотехнологии)
Зооинженерство
Селекция и семепроизводство
Агрономство (Растителна биология)
Агрономство
/лозаро-градинарство/
23.09.2020 г. 
09:00 ч.
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г.
08:00 ч.
IX аудитория
25.09.2020 г.
09:00 ч.
зала 333
(кат. Овощарство)
28.09.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /тропично и субтропично земеделие/23.09.2020 г.
09:00 ч.
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г. 
08:00 ч. 
IX аудитория
25.09.2020 г. 
09:00 ч.
зала 333 
(кат. Овощарство)
28.09.2020 г. 
08:00 ч. 
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /Хидромелиорации/23.09.2020 г. 
09:00 ч. 
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г. 
08:00 ч. 
IX аудитория
25.09.2020 г. 
09:00 ч.
зала 333 
(кат. Овощарство)
28.09.2020 г. 
08:00 ч. 
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /декоративно градинарство/ 23.09.2020 г. 
09:00 ч. 
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г. 
08:00 ч. 
IX аудитория
25.09.2020 г. 
09:00 ч.
зала 333 
(кат. Овощарство)
28.09.2020 г. 
08:00 ч. 
пред Деканат ФЛГ
Аграрно инженерство 23.09.2020 г. 
09:00 ч. 
зала 335 (ФЛГ)
24.09.2020 г. 
08:00 ч. 
IX аудитория
25.09.2020 г.
09:00 ч.
IX аудитория
(кат.Механизация)
28.09.2020 г. 
08:00 ч. 
пред Деканат ФЛГ
Растителна защита28.09.2020 г.
08:30 ч.
зала 228
(ФРЗА, ет. 2) 
29.09.2020 г.
08:00 ч.
7 аудитория
(ФРЗА, ет. 2)
29.09.2020 г.
08:30 ч.
зала 228
(ФРЗА, ет. 2) 
01.10.2020 г.
08:00 ч.
пред Деканат РЗА
(ФРЗА, ет. 2) 
Екология и опазване на околната среда28.09.2020 г.
08:30 ч.
зала 2 
(кат. АООС)
29.09.2020 г.
08:00 ч.
7 аудитория
(ФРЗА, ет. 2)
29.09.2020 г.
08:30 ч. 
зала 219
(ФРЗА, ет. 2)
01.10.2020 г.
08:00 ч.
зала 3
(кат. АООС) 
Аграрна икономика29.09.2020 г.
09:00 ч.
Кат. Икономика
/ФА/
30.09.2020 г.
09:30 ч.
IX аудитория
30.09.2020 г.
10:00 ч.
Кат. Икономика
/ФА/
--------------
Бизнес икономика29.09.2020 г.
09:00 ч. 
Кат. Икономика
/ФА/
30.09.2020 г. 
09:30 ч. 
IX аудитория
30.09.2020 г.
10:00 ч. 
Кат. Икономика
/ФА/
--------------
Аграрен туризъм29.09.2020 г.
09:00 ч.
Кат.Туризъм
30.09.2020 г.
09:30 ч.
IX аудитория
30.09.2020 г.
10:00 ч.
Кат. Туризъм
Изпит по чужд език
01.10.2020 г.
09:00 ч.
ДЕПС

Студентите завършили семестриално ПРЕДИ уч. 2019/2020 г. заплащат такса за допускане до държавен изпит в размер на 50 лв. Краен срок за заплащане е 23.09.2020 г. 

За всички абсолвенти от випуск 2019/2020 г. изпита е безплатен. 
Краен срок за подаване на молба за допускане до държавен изпит е 16.09.2020 г., след тази дата молби няма да се приемат в Деканата.

Отчетите и служебните бележки за преддипломния стаж се предоставят в Деканата до 18.09.2020 г.

Краен срок за предаване на  дипломна работа – 11.09.2020 г.