График държавни изпити и защити на дипломни работи

СпециалностЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
Агрономство (Полевъдство)24.09.2019 г.
9.00 часа
Заседателна зала
(ФА)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
2 ауд.
(ФА)
25.09.2019 г.
09:00 ч.
Заседателна зала
(ФА)
27.09.2019 г.
08:00 ч.
Агрономство (Агробизнес)24.09.2019 г.
9.00 часа 
Заседателна зала 
(ФА)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
2 ауд.
(ФА)
-27.09.2019 г.
08:00 ч.
Агрономство (Растителни биотехнологии)24.09.2019 г.
9.00 часа 
Заседателна зала 
(ФА)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
2 ауд.
(ФА)
-27.09.2019 г.
08:00 ч.
Зооинженерство24.09.2019 г.
9.00 часа 
Заседателна зала 
(ФА)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
2 ауд.
(ФА)
25.09.2019 г.
09:00 ч.
Заседателна зала
(ФА)
27.09.2019 г.
08:00 ч.
Селекция и семепроизводство24.09.2019 г.
9.00 часа 
Заседателна зала 
(ФА)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
2 ауд.
(ФА)
25.09.2019 г.
09:00 ч.
Заседателна зала
(ФА)
27.09.2019 г.
08:00 ч.
Агрономство (Растителна биология)24.09.2019 г.
9.00 часа 
Заседателна зала 
(ФА)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
2 ауд.
(ФА)
-27.09.2019 г.
08:00 ч.
Агрономство
/лозаро-градинарство/
24.09.2019 г.
09:00 ч.
зала 335
(ФЛГ)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
VI аудитория
(ФЛГ)
26.09.2019 г.
09:00 ч.
зала 333
(кат. Овощарство)
30.09.2019 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /тропично и субтропично земеделие/24.09.2019 г.
09:00 ч.
зала 335
(ФЛГ)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
VI аудитория
(ФЛГ)
27.09.2019 г.
09:00 ч.
зала 333
(кат. Овощарство)
30.09.2019 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Агрономство /декоративно градинарство/ 24.09.2019 г.
09:00 ч.
зала 335
(ФЛГ)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
VI аудитория
(ФЛГ)
27.09.2019 г.
09:00 ч.
зала 333
(кат. Овощарство)
30.09.2019 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Аграрно инженерство 24.09.2019 г.
09:00 ч.
зала 335
(ФЛГ)
25.09.2019 г.
08:00 ч.
VI аудитория
(ФЛГ)
26.09.2019 г.
09:00 ч.
зала Втора
(кат. Механизация)
30.09.2019 г.
08:00 ч.
пред Деканат ФЛГ
Растителна защита24.09.2019 г. 
08:30 ч.
зала 228
(ФРЗА, ет. 2) 
25.09.2019 г. 
08:30 ч.
6 аудитория
(ФРЗА, ет. 1)
25 и 26. 09.2019 г.  08:30 ч.
зала 228
(ФРЗА, ет. 2) 
(по списъци)
27.09.2019 г.
08:30 ч.
пред  Деканат РЗА
(ФРЗА, ет. 2) 
Екология и опазване на околната среда24.09.2019 г.
08:00 ч.
зала 3 
(кат. АООС)
25.09.2019 г.
08:30 ч. 
6 аудитория
(ФРЗА, ет. 1)
25. 09.2019 г.
09:00 ч.
зала 3 
(кат. АООС) 
(по списъци)
27.09.2019 г.
08:30 ч.
зала 2
(кат. АООС) 
Аграрна икономика24.09.2019 г.
9:00 ч.
25.09.2019 г.
09:00 ч.
IX аудитория
26.09.2019 г.
09:00 ч.
Аграрен туризъм24.09.2019 г.
9:00 ч.
25.09.2019 г.
09:00 ч.
IX аудитория
26.09.2019 г.
09:00 ч.
Държавен изпит по чужд език
27.09.2019 г.
9:00 ч.
ДЕПС

За допускане до държавен изпит е необходимо студентите да представят в деканата:

1.Студентска книжка  - с положени всички изпити и практики по учебен план до 10.09.2019 г.
2.За студентите, които се явяват на защита на дипломна работа – един екземпляр от дипломната работа до 10.09.2019 г.
3.Снимки паспортен формат – 3 бр.
4.За студенти от предходни випуски – такса 50 лв., платена в касата на АУ.