График на изпитната сесия


РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Факултет по икономика

Факултет по лозаро-градинарство

Факултет по растителна защита и агроекология

          Растителна защита

          Екология и опазване на околната среда

Факултет по агрономство


ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Факултет по растителна защита и агроекология

         Растителна защита

         Екология и опазване на околната среда