График на изпитната сесия


РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Аграрно инженерство

Агрономство /Декоративно градинарство и ландшафтен дизайн/

Агрономство /Тропично и субтропично земеделие/

Агрономство /Лозаро-градинарство/


ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Аграрен туризъм

Аграрно инженерство

Агрономство /Лозаро-градинарство/