График на изпитната сесия


РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Аграрно инженерство

Екология и опазване на околната среда

Растителна защита

Агрономство /Тропично и субтропично земеделие/

Агрономство /Лозаро-градинарство/

Аграрен туризъм


ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Аграрно инженерство

Агрономство /Лозаро-градинарство/