График на изпитната сесия


РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Факултет по икономика

Факултет по лозаро-градинарство

Факултет по растителна защита и агроекология

Факултет по агрономство


ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Растителна защита

Екология и опазване на околната среда