График на учебния процес 2020/2021


Начална дата Крайна дата  
14.09.2020 – начало на учебната година
I. Редовно обучение
Първи семестър
14.09.2020
20.12.2020

14 седмици теоретично обучение* 


(Коледна ваканция от 21.12.2020 до 03.01.2021 г.)

04.01.2021 31.01.2021 4 седмици изпитна сесия
01.02.2021 02.02.2021 1 седмица поправителна сесия
Втори семестър
08.02.2021 23.05.2021

15 седмици теоретично обучение 

(Великденска ваканция от 30.04.2021 до 03.05.2021  г.)

25.05.2020 20.06.2021 4 седмици изпитна сесия 
21.06.2021  27.06.20211 седмица поправителна сесия 
28.06.2021 11.07.2021 Учебно-производстена практика за студентите от I и II курс
05.07.2021   11.07.2021 ликвидационна сесия за студентите от IV курс и дипломанти в срок
12.07.2021 22.08.2021 Преддипломен стаж за студентите от IV курс - 6 седмици
30.08.2021 05.09.2021 Ликвидационна сесия за студентите от I, II и III курс
23.08.2021 26.09.2021 Подготовка за държавен изпит за студентите от IV курс
27.09.2021 10.10.2021 Защита на преддипломен стаж и провеждане на държавен изпит - редовна сесия
16.12.2021 (четвъртък) Дипломиране (Промоция)
07.03.2022 13.03.2022 Държавен изпит - поправителна сесия
II. Задочно обучение
Първи семестър
04.01.2021 24.01.2021 3 седмици очни занятия
25.01.2021 14.02.2021 3 седмици първа изпитна сесия
22.02.2021 28.02.2021 1 седмица втора изпитна сесия
Втори семестър
25.05.2021 13.06.2021 3 седмици очни занятия
14.06.2021 04.07.2021 3 седмици първа изпитна сесия
05.07.2021 11.07.2021 1 седмица втора изпитна сесия
19.07.2021 25.07.2021 1 седмица ликвидационна сесия
27.09.2021 10.10.2021 Провеждане на държавен изпит - редовна сесия
07.03.2022 13.03.2022 Провеждане на държавен изпит - поправителна сесия
16.12.2021 (четвъртък) Дипломиране (Промоция)

* - в предвидения период за ОКС „Бакалавър” се усвояват занятия за 15 седмици