График на учебния процес


Начална дата Крайна дата  
16.09.2019 – начало на учебната година
I. Редовно обучение
Първи семестър
16.09.2019
22.12.2019

14 седмици теоретично обучение* 

(Коледна ваканция от 23.12.2019 до 05.01.2020 г.)

06.01.2020 02.02.2020 4 седмици изпитна сесия
03.02.2020 09.02.2020 1 седмица поправителна сесия
Втори семестър
10.02.2020 14.06.2020

15 седмици теоретично обучение 

(Великденска ваканция от 17.04.2020 до 20.04.2020 г.)

15.06.2020 05.07.2020 3 седмици изпитна сесия (основно в електронна среда)    
*валидност на сесията като втора изпитна сесия за студентите в задочна форма на обучение и ликвидационна сесия за дипломанти в срок

06.07.2020  12.07.20201 седмица поправителна сесия (основно в електронна среда) 
 *валидност на сесията като ликвидационна изпитна сесия за студентите в задочна форма на обучение и ликвидационна сесия за дипломанти в срок
29.06.2020 12.07.2020 Учебно-производстена практика за студентите от I и II курс
Отлага се за извеждане през следващата академична година.
13.07.2020  19.07.2020 ликвидационна сесия за студентите от IV курс и дипломанти в срок
13.07.2020 23.08.2020 Преддипломен стаж за студентите от IV курс - 6 седмици
31.08.2020 06.09.2020 Ликвидационна сесия за студентите от I, II и III курс
24.08.2020 20.09.2020 Подготовка за държавен изпит за студентите от IV курс
21.09.2020 01.10.2020 Защита на преддипломен стаж и провеждане на държавен изпит - редовна сесия
17.12.2020 (четвъртък) Дипломиране (Промоция)
08.03.2021 14.03.2021 Държавен изпит - поправителна сесия
II. Задочно обучение
Първи семестър
26.08.2019 15.09.2019 3 седмици очни занятия
16.09.2019 06.10.2019 3 седмици първа изпитна сесия
14.10.2019 20.10.2019 1 седмица втора изпитна сесия
Втори семестър
13.01.2020 02.02.2020 3 седмици очни занятия
03.02.2020 23.02.2020 3 седмици първа изпитна сесия
16.03.2020 22.03.2020 1 седмица втора изпитна сесия
06.04.2020 12.04.2020 1 седмица ликвидационна сесия
21.09.2020 01.10.2020 Провеждане на държавен изпит - редовна сесия
08.03.2021 14.03.2021 Провеждане на държавен изпит - поправителна сесия
17.12.2020 (четвъртък) Дипломиране (Промоция)

* - в предвидения период за ОКС „Бакалавър” се усвояват занятия за 15 седмици