График на учебния процес 2020/2021

(Актуализиран с решение на АС на АУ-Пловдив с Протокол 6/12.01.2021г.)

Начална дата Крайна дата  
14.09.2020 – начало на учебната година
I. Редовно обучение
Първи семестър
14.09.2020
20.12.2020

14 седмици теоретично обучение* 


(Коледна ваканция от 21.12.2020 до 17.01.2021 г.)

18.01.2021 07.02.2021 3 седмици изпитна сесия
08.02.2021 21.02.2021 2 седмица поправителна сесия
Втори семестър
15.03.2021 27.06.2021

15 седмици теоретично обучение 

(Великденска ваканция от 30.04.2021 до 03.05.2021  г.)

28.06.2021 18.07.2021 3 седмици изпитна сесия 
19.07.2021  25.07.20211 седмица поправителна сесия 
19.07.2021 01.08.2021 Учебно-производстена практика за студентите от I и II курс
26.07.2021   01.08.2021 Ликвидационна сесия за студентите от IV курс и дипломанти в срок
02.08.2021 22.08.2021 Преддипломен стаж за студентите от IV курс - 6 седмици
07.09.2021 12.09.2021 Ликвидационна сесия за студентите от I, II и III курс
23.08.2021 26.09.2021 Подготовка за държавен изпит за студентите от IV курс
27.09.2021 10.10.2021 Защита на преддипломен стаж и провеждане на държавен изпит - редовна сесия
16.12.2021 (четвъртък) Дипломиране (Промоция)
07.03.2022 13.03.2022 Държавен изпит - поправителна сесия
II. Задочно обучение
Първи семестър
22.02.2021
14.03.2021
3 седмици очни занятия
15.03.2021 04.04.2021 3 седмици първа изпитна сесия
05.04.2021 11.04.2021 1 седмица втора изпитна сесия
Втори семестър
28.06.2021 18.07.2021 3 седмици очни занятия
19.07.2021 01.08.2021 2 седмици първа изпитна сесия
02.08.2021 08.08.2021 1 седмица втора изпитна сесия
07.09.2021 12.09.2021 1 седмица ликвидационна сесия
27.09.2021 10.10.2021 Провеждане на държавен изпит - редовна сесия
07.03.2022 13.03.2022 Провеждане на държавен изпит - поправителна сесия
16.12.2021 (четвъртък) Дипломиране (Промоция)

* - в предвидения период за ОКС „Бакалавър” се усвояват занятия за 15 седмици