График на учебния процес 2023/2024

(Приет с решение на АС на АУ-Пловдив с Протокол 15/07.07.2023г.)

Начална дата Крайна дата  
11.09.2023 – начало на учебната година
I. Редовно обучение
Първи семестър
11.09.2023 17.12.2023

14 седмици теоретично обучение* 

18.12.2023 21.01.2023 3 седмици изпитна сесия
(Коледна ваканция от 24.12.2023 до 07.01.2024 г.)
22.01.2024 28.01.2024 1 седмица поправителна сесия
Втори семестър
29.01.2024 12.05.2024

15 седмици теоретично обучение 

(Великденска ваканция от 03.05.2024 до 06.05.2024 г.)

13.05.2024 02.06.2024 3 седмици изпитна сесия 
03.06.2024 09.06.2024 1 седмица поправителна сесия 
10.06.2024 23.06.2024 Учебно-производстена практика за студентите от I и II курс
10.06.2024 16.06.2024 Ликвидационна сесия за студентите от IV курс и дипломанти в срок
17.06.2024 25.08.2024 Преддипломен стаж за студентите от IV курс (125 часа / 250 часа – съгласно с конкретния учебен план)
09.09.2024 15.09.2024 Ликвидационна сесия за студентите от I, II и III курс
26.08.2024 29.08.2024 Подготовка за държавен изпит за студентите от IV курс
30.09.2024 13.10.2024 Защита на преддипломен стаж и провеждане на държавен изпит - редовна сесия
12.12.2024 (четвъртък) Дипломиране (Промоция)
10.03.2025 16.03.2025 Държавен изпит - поправителна сесия
II. Задочно обучение
Първи семестър
08.01.2024 28.01.2024 3 седмици очни занятия
29.01.2024 18.02.2024 3 седмици първа изпитна сесия
18.03.2024 24.03.2024 1 седмица втора изпитна сесия
Втори семестър
13.05.2024 03.06.2024 3 седмици очни занятия
03.06.2024 23.06.2024 3 седмици изпитна сесия
24.06.2024 30.06.2024 1 седмица втора изпитна сесия
09.09.2024 15.09.2024 Ликвидационна сесия
30.09.2024 13.10.2024 Провеждане на държавен изпит - редовна сесия
 12.12.2024(четвъртък)  Дипломиране (Промоция)
10.03.2025 16.03.2025 Провеждане на държавен изпит - поправителна сесия

* - в предвидения период за ОКС „Бакалавър” се усвояват занятия за 15 седмици