Семестриални такси

Семестриални такси за учебната 2020-2021  

Специалност    Държавна поръчка Платено обучение  
 Редовно обучение Задочно обучение   Редовно обучение  Задочно обучение
 Агрономство (Полевъдство) 360 лв.  350 лв.  3600 лв. 1430 лв.
Агрономство (Лозаро-градинарство) 360 лв. 350 лв. 3600 лв. 1430 лв.
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) 360 лв. - 3600 лв. -
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) 360 лв. - 3600 лв. -
Агрономство (Растителни биотехнологии) 360 лв. - 3600 лв. -
Растителна защита 360 лв. 350 лв. 2907 лв. 1199 лв.
Зооинженерство 360 лв. 350 лв. 3184 лв. 1291,50 лв.
Аграрно инженерство 320 лв. - 1390,50 лв. 637 лв.
Екология и опазване на околната среда 320 лв. 280 лв. 1474 лв. 664,50 лв.
Аграрна икономика - - 729 лв. 576,50 лв.
Бизнес икономика - - 729 лв. 576,50 лв.
Икономика и управление на регионалното развитие - - 729 лв. 576,50 лв.
Аграрен туризъм 230 лв. - 657 лв. 576,50 лв.