Семестриални такси

Семестриални такси за учебната 2023-2024  

Специалност    Държавна поръчка Платено обучение  
 Редовно обучение Задочно обучение   Редовно обучение  Задочно обучение
 Агрономство (Полевъдство) 380 лв.  380 лв. 3267,5 лв. 1342,5 лв.
Агрономство (Лозаро-градинарство) 380 лв. 380 лв. 3267,5 лв. 1342,5 лв.
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) 380 лв. - 3267,5 лв. -
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) 380 лв. - 3267,5 лв. -
Агрономство (Растителни биотехнологии) 380 лв. - 3267,5 лв. -
Растителна защита 380 лв. 380 лв. 3092,5 лв. 1284 лв.
Зооинженерство 380 лв. 380 лв. 3127,5 лв. 1296 лв.
Зооинженерство с информационни технологии 380 лв. 380 лв. 3127,5 лв. 1296 лв.
Аграрно инженерство 345 лв. 295 лв. 1626 лв. 722 лв.
Екология и опазване на околната среда 345 лв. 295 лв. 1878 лв. 806 лв.
Аграрна икономика - - 807 лв. 576,50 лв.
Бизнес икономика - - 807 лв. 576,50 лв.
Икономика и управление на регионалното развитие - - - 576,50 лв.
Аграрен туризъм 260 лв. - 781 лв. 576,50 лв.