Семестриални такси

 

Специалност    Държавна поръчка Платено обучение  
 Редовно обучение Задочно обучение   Редовно обучение  Задочно обучение
 Агрономство (Полевъдство) 360 лв.  350 лв.  2023 лв. 2013,20 лв.
Агрономство (Лозаро-градинарство) 360 лв. 350 лв. 2023 лв. 2013,20 лв.
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) 360 лв. - 2023 лв. -
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) 360 лв. - 2023 лв. -
Агрономство (Растителни биотехнологии) 360 лв. - 2023 лв. -
Агрономство (Агробизнес) 360 лв. - 2023 лв. -
Растителна защита 360 лв. 350 лв. 2023 лв. 2013,20 лв.
Зооинженерство 360 лв. 350 лв. 2023 лв. 2013,20 лв.
Аграрно инженерство 320 лв. 280 лв. 1290,20 лв. 1250,20 лв.
Екология и опазване на околната среда 320 лв. 280 лв. 1290,20 лв. 1250,20 лв.
Аграрна икономика 230 лв. 230 лв. 576,50 лв. 576,50 лв.
Бизнес икономика 230 лв. 230 лв. 576,50 лв. 576,50 лв.
Управление на регионалното развитие 230 лв. 230 лв. 576,50 лв. 576,50 лв.
Аграрен туризъм 230 лв. 230 лв. 576,50 лв. 576,50 лв.