Учебен разпис

Редовно обучение

Учебният процес в Аграрния университет ще продължи по следния график:

Седмица:

Разпис на учебния процес, който ще се прилага през седмицата:

16.05 - 20.05.2022 г. разпис за упражнения
23.05 - 27.05.2022 г. разпис за упражнения

Учебен разпис за седмици, в които ще се извеждат само упражнения

Аграрен туризъм Бизнес икономика
Аграрна икономика Декоративно градинарство и озеленяване
Аграрно инженерство Екология и опазване на околната среда
Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) Зооинженерство
Агрономство (Полевъдство) Зооинженерство с информационни технологии
Агрономство (Растителни биотехнологии) Растителна защита
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)
Задочно обучение

Учебните занятия ще се проведат в периода 30.05.2022 г. - 19.06.2022 г.

Аграрен туризъмЕкология и опазване на околната среда
Аграрно инженерствоЗооинженерство
Агрономство (Лозаро-градинарство) Растителна защита
Агрономство (Полевъдство) Икономика и управление на регионалното развитие
Бизнес икономика