Учебен разпис

Редовно обучение

Седмичен разпис за периода 29.01.2024 г. - 12.05.2024 г.

Аграрен туризъмБизнес икономика
Аграрно инженерство
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)
Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) Екология и опазване на околната среда
Агрономство (Полевъдство) Зооинженерство
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)Зооинженерство с информационни технологии
БиоикономикаРастителна защита

Задочно обучение

Учебните занятия ще се проведат в периода 08.01.2024 г. - 28.01.2024 г.

Аграрен туризъмЕкология и опазване на околната среда
Аграрно инженерствоЗооинженерство
Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) Растителна защита
Агрономство (Полевъдство) Икономика и управление на регионалното развитие
Бизнес икономика