Учебен разпис

Редовно обучение

Учебните занятия ще се проведат в периода 12.09.2022 г. - 16.12.2022 г.

Аграрен туризъм Бизнес икономика
Аграрно инженерство
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)
Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) Екология и опазване на околната среда
Агрономство (Полевъдство) Зооинженерство
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) Зооинженерство с информационни технологии
БиоикономикаРастителна защита





Задочно обучение

Учебните занятия ще се проведат в периода 30.05.2022 г. - 19.06.2022 г.

Аграрен туризъмЕкология и опазване на околната среда
Аграрно инженерствоЗооинженерство
Агрономство (Лозаро-градинарство) Растителна защита
Агрономство (Полевъдство) Икономика и управление на регионалното развитие
Бизнес икономика