Учебен разпис

Редовно обучение

Седмичен разпис за периода 20.03.2023 г. - 14.05.2023 г.

Аграрен туризъм Бизнес икономика
Аграрно инженерство
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)
Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) Екология и опазване на околната среда
Агрономство (Полевъдство) Зооинженерство
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) Зооинженерство с информационни технологии
БиоикономикаРастителна защита


Задочно обучение

Учебните занятия ще се проведат в периода 15.05.2023 г. - 03.06.2023 г.

Аграрен туризъмЕкология и опазване на околната среда
Аграрно инженерствоЗооинженерство
Агрономство (Лозаро-градинарство) Растителна защита
Агрономство (Полевъдство) Икономика и управление на регионалното развитие
Бизнес икономика