График държавни изпити и защити на дипломни работи - сесия м. февруари 2019 година

МАГИСТЪРСКИ КУРСПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
Агробизнес 26.02.2019 г – 09:30 ч 
Факултет по Агрономство, зала № 223
26.02.2019 г - 9:30 ч 
Факултет по Агрономство,
зала № 222
Декоративни растения и ландшафтен дизайн27.02.2019 г - 09:00 ч
Факултет по Лозаро-градинарство,
зала № 335
Екология на селищни системи26.02.2019 г – 09:00 ч 
Катедра Агроекология,
зала № 3
Минерално хранене и торене на растенията25.02.2019 г – 09:00 ч 
Факултет по Агрономство, зала № 214
25.02.2019 г – 09:00 ч 
Факултет по Агрономство,
зала № 214
Растениевъдна продукция26.02.2019 г - 09:00 ч 
Факултет по Агрономство,
зала № 217
Растителна защита01.03.2019 г - 09:00 ч 
Факултет по Растителна защита и агроекология, зала № 215
27.02.2019 г - 09:30 ч 
Факултет по Растителна защита и агроекология,
зала № 228
Plant medicine
27.02.2019 г - 09:30 ч 
Факултет по Растителна защита и агроекология,
зала № 228
Управление на системи за производство на безопасни и качествени храни01.03.2019 г - 09:00 ч
Факултет по Агрономство,
зала № 223
Финансов мениджмънт и счетоводство27.02.2019 г, 09:00 ч 
катедра Информатика
27.02.2019 г, 09:00 ч
катедра Информатика
Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони01.03.2019 г, 09:00 ч 
Агрономически факултет, зала № 324
01.03.2019 г, 09:00 ч 
Агрономически факултет,
зала № 322
Бизнес администрация
27.02.2019 г - 09:00 ч
Факултет по Агрономство,
зала № 322
Управление на туризма
Икономика и управление на туристическия бизнес
26.02.2019 г, 09:00 ч  
Катедра туризъм,
зала № 2