График държавни изпити и защити на дипломни работи

Дати за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ в магистърските курсове – сесия м. септември 2019 година