График държавни изпити и защити на дипломни работи

Дати за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ в магистърските курсове – сесия м. октомври 2020 година

МАГИСТЪРСКИ КУРСПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
Агробизнес21.10.2020 г - 10:00 ч
Факултет по Агрономство, Заседателна зала 
Биологично земеделие и растителна защита20.10.2020 г - 09:00 ч 
Факултет по Растителна защита и агроекология, VІІ ауд.

Международен магистърски курс РЗ /Plant medicine/20.10.2020 г - 09:00 ч  
Факултет по Растителна защита и агроекология, VІІ ауд.
19 и 20.10.2020 г – 08:30 ч  
Факултет по Растителна защита и агроекология, зала № 228
Мениджмънт на растителната защита20.10.2020 г - 09:00 ч  
Факултет по Растителна защита и агроекология, VІІ ауд.
19 и 20.10.2020 г – 08:30 ч  
Факултет по Растителна защита и агроекология, зала № 228
Растениевъдна продукция21.10.2020 г - 09:00 ч
Факултет по Агрономство, зала № 217
Растителна защита20.10.2020 г - 09:00 ч  
Факултет по Растителна защита и агроекология, VІІ ауд.
19 и 20.10.2020 г – 08:30 ч  
Факултет по Растителна защита и агроекология, зала № 228
Селекция и репродукция на животните21.10.2020 г - 09:00 ч
Факултет по Агрономство, зала № 222
Финансов мениджмънт и счетоводство20.10.2020 г, 09:00 ч
Катедра Информатика, зала Г
21.10.2020 г, 10:00 ч
Катедра Информатика, Лекционна зала 
Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони21.10.2020 г, 09:30 ч
Катедра Икономика, зала № 326
21.10.2020 г, 09:30 ч 
Катедра Икономика, зала № 326
Устойчиво природоползване и екологичен туризъм19.10.2020 г – 10:00 ч 
Учебна зала Лаборатория 1