График държавни изпити и защити на дипломни работи

МАГИСТЪРСКИ КУРСПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
Агробизнес 03.10.2018 г – 9:00 ч 
Факултет по Агрономство,
зала № 222
03.10.2018 г - 9:30 ч 
Факултет по Агрономство, зала № 222
Агробизнес и предприемачество03.10.2018 г - 9:30 ч 
Факултет по Агрономство, зала № 222
Биологично земеделие11.09.2018 г – 9:00 ч 
Катедра Агроекология, зала № 3
Декоративни растения и ландшафтен дизайн13.09.2018 г - 9:00 ч
Факултет по Лозаро-градинарство, зала № 335
Минерално хранене и торене на растенията13.09.2018 г – 8:30 ч 
Факултет по Агрономство,
зала № 213
13.09.2018 г – 9:00 ч 
Факултет по Агрономство, зала № 214
Растениевъдна продукция11.09.2018 г - 9:00 ч 
Факултет по Агрономство, зала № 217
Растителна защита11.09.2018 г - 9:00 ч 
Факултет по Агрономство,
зала № 117
12-13.09.2018 г - 8:30 ч 
Факултет по Растителна защита и Агроекология, зала № 219
(виж приложения списък)
Plant medicine11.09.2018 г - 9:00 ч  
Факултет по Агрономство,
зала № 117
13.09.2018 г - 8:30 ч 
Факултет по Растителна защита и Агроекология, зала № 219
(виж приложения списък)
Селекция и репродукция на животните10.09.2018 г - 9:00 ч
Факултет по Агрономство, зала № 222
Счетоводство и контрол18.09.2018 г - 9:00 ч 
катедра Информатика
Управление на системи за производство на безопасни и качествени храни13.09.2018 г - 9:00 ч
Факултет по Агрономство, зала № 13
Финансов мениджмънт и счетоводство18.09.2018 г, 9:00 ч 
катедра Информатика
18.09.2018 г, 9:00 ч
катедра Информатика
Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони10.09.2018 г, 9:00 ч  Агрономически факултет,
зала № 324
10.09.2018 г, 9:00 ч 
Агрономически факултет, зала № 322
Икономика и управление на туристическия бизнес10.09.2018 г, 9:00 ч 
Агрономически факултет, зала № 322
Управление на туризма10.09.2018 г, 9:00 ч  
Агрономически факултет, зала № 322