График държавни изпити и защити на дипломни работи

Дати за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ в магистърските курсове – сесия м. Февруари 2020 година