График на изпитната сесия

Факултет по Растителна защита и Агроекология

                Интегрирана растителна защита

                 Растителна защита - СОВО прием 2022 г.