График на изпитната сесия - прием 2018

СпециалностФорма на обучениеРъководител на курсаГрафик
Агробизнесредовна форма проф. д-р Димитър Греков
Селекция и репродукция на животнитередовна формапроф. д-р Васил Николов
Селекция и репродукция на животнитезадочна формапроф. д-р Васил Николов
Растениевъдна продукциязадочна формапроф. д-р Танко Колев
Лозарство с основи на винарствоторедовна формадоц. д-р Валентин Бамбаловграфик
Декоративни растения и ландшафтен дизайнзадочна формадоц. д-р Валерия Иванова
Растителна защитаредовна формадоц. д-р Милена Димоваграфик
Растителна защитазадочна формадоц. д-р Недялка Палагачеваграфик
Растителна защитазадочна формагл. ас. д-р Мария Витановаграфик
Растителна защитазадочна формапроф. д-р Щелияна Калинова
Растителна защитазадочна формагл. ас. д-р Нешка Пиперковаграфик
Plan Medicineзадочна формапроф. д-р Вили Харизановаграфик
Мениджмънт на растителната защитаредовна формапроф. д-р Щелияна Калинова
Мениджмънт на растителната защитазадочна формапроф. д-р Щелияна Калинова
Екология на селищни системизадочна формадоц. д-р Екатерина Вълчева
Опазване на биологичното разнообразиередовна формадоц. д-р Татяна Билева
Устойчиво природоползване и екологичен туризъмредовна формапроф. д-р Диана Кирин
Икономика и управление на европейското земеделие и селски районизадочна формапроф. д-р Алекси Алексиев
Финансов мениджмънт и счетоводствозадочна формадоц. д-р Ваня Георгиева
Бизнес администрациязадочна формапроф. д-р Нели Бенчева
Управление на туризмазадочна формадоц. д-р Красимир Александров