График на учебния процес

Г Р А Ф И К

на учебния процес за ОКС „Магистър” за учебната 2020/2021 година
утвърден с решение на Академичния съвет на АУ
(Протокол № 1/11.09.2020 г., променен с Протокол № 5/15.12.2020 г.))

Начална дата Крайна дата  
 14.09.2020  02.10.2020  Прием на документи за кандидати от други ВУ и за кандидати от АУ, дипломирани предходни учебни години
 28.09.2020  09.10.2020  Прием на документи за кандидати на АУ дипломирани през основната сесия за текущата учебна година
до 13.10.2020  Класиране
 13.10.2020  23.10.2020  Записване
02.11.2020 начало на учебната година за ОКС“Магистър“ 
след 02.11.2020  Начало на учебните занятия – по индивидуален график за всеки магистърски курс, обявен на сайта на Аграрен университет
17.05.2021 21.05.2021 Държавен изпит – редовна и поправителна сесия
12.07.2021 17.07.2021 Ликвидационна сесия
 18.10.2021  23.10.2021  Държавен изпит – редовна и поправителна сесия
 16.12.2021 (четвъртък)  дипломиране (промоция)