График на учебния процес

Г Р А Ф И К

на учебния процес за ОКС „Магистър” за учебната 2019/2020 година
утвърден с решение на Академичния съвет на АУ
(Протокол № 12/20.06.2019 г.)

Начална дата Крайна дата  
 16.09.2019  03.10.2019  Прием на документи за кандидати от други ВУ и за кандидати от АУ, дипломирани предходни учебни години
 30.09.2019  08.10.2019  Прием на документи за кандидати на АУ дипломирани през основната сесия за текущата учебна година
 09.10.2019  Класиране
 10.10.2019  11.10.2019  Записване
04.11.2019 начало на учебната година за ОКС“Магистър“ 
след 04.11.2019  Начало на учебните занятия – по индивидуален график за всеки магистърски курс, обявен на сайта на Аграрен университет
14.02.2020 23.02.2020 Държавен изпит – редовна и поправителна сесия
15.06.2020 21.06.2020 Ликвидационна сесия
 08.09.2020  13.09.2020  Държавен изпит – редовна и поправителна сесия
 17.12.2020 (четвъртък)  дипломиране (промоция)