Семестриални такси

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022

ОКС“МАГИСТЪР“


Професионално направление Държавна поръчка Платено обучение
Редовно обучение Задочно обучение Редовно обучение Задочно обучение
Икономика  -  -  745,50 576,50
Туризъм  -  -  707 576,50
Науки за земята 380 - 1534 734,5
Общо инженерство - - 1461 710,50
Растениевъдство 490 430 3227,50 1342,50
Растителна защита 490 430 3123,50 1308
Животновъдство 490 - 3671 1490,50