Семестриални такси

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

ОКС“МАГИСТЪР“

 * Посочените такси са валидни за учебната 2020/2021 година

Професионално направление Държавна поръчка Платено обучение
Редовно обучение Задочно обучение Редовно обучение Задочно обучение
Икономика  -  -  729 576,5 
Туризъм  -  -  657 576,5 
Науки за земята 380 - 1534 734,5
Общо инженерство - - 1450,5 707
Растениевъдство 490 430 3730 1510
Растителна защита 490 430 3037 1279
Животновъдство 490 - 3314 1371,5