Семестриални такси

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

ОКС“МАГИСТЪР“


Професионално направление

Държавна поръчка

Платено обучение

Редовно обучение

Задочно обучение

Редовно обучение

Задочно обучение

Икономика

 -

 -

807

576,50

Туризъм

 -

 -

781

576,50

Науки за земята

395

-

1928

906

Общо инженерство

-

-

1676

822

Растениевъдство

490

490

3377,5

1452,50

Растителна защита

490

490

3202,5

1394

Животновъдство

490

-

3237,5

1406