Семестриални такси

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023

ОКС“МАГИСТЪР“


Професионално направление Държавна поръчка Платено обучение
Редовно обучение Задочно обучение Редовно обучение Задочно обучение
Икономика  -  -807 576,50
Туризъм  -  -  751 576,50
Науки за земята 380 - 1913 861
Общо инженерство - - 1661 777
Растениевъдство 490 430 3377,50 1392,5
Растителна защита 490 430 3202,5 1334
Животновъдство 490 - 3237,5 1346