Прием 2022/2023

СпециалностФорма на обучениеРъководител на курсаГрафикРазпис
МК Декоративни растения и ландшафтен дизайн
- ДОВО/ДПН
задочна формадоц. д-р Валерия ИвановаГрафикРазпис
МК Интегрирана растителна защитазадочна формадоц. д-р Атанаска СтоеваГрафикРазпис
МК Растителна защита - СОВОзадочна формадоц. д-р Мирослав ТитяновГрафикРазпис
МК Растителна защита - ДОВО/ПБзадочна формадоц. д-р Анна КароваГрафик
Разпис
групи
МК Устойчивио природоползване и екологичен туризъмредовно формапроф. д-р Диана КиринГрафикРазпис
МК Земеделска техниказадочна формагл.ас. Иван МитковГрафикРазпис
МК Дигитализация и упраление на растениевъдствоторедовна формадоц. д-р Атанас СевовГрафикРазпис
МК Интегрирано производство на послки културиредовна формапроф. д-р Мая ДимитроваГрафикРазпис