Годишен график на ползване на докторантски минимум

Годишен график на ползване на докторантски минимум