Курсове

Изпитите по отделните научни специалности ще се проведат на 23.11.2021 година в съответната катедра. 

Изпитът по чужд език е на 25.11.2021 година в Департамент за езикова подготовка и спорт - секция чужди езици. 

Изпитите ще се провеждат присъствено - при показване на зелен сертификат или друг документ, цитиран в заповедта на здравния министър.

Начален час 9:00 часа. ОБУЧИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ ЗА ДОКТОРАНТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

  • „Бази данни-информационно търсене и обработка на информация” с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения.  
    Курсът ще се ръководи от д-р Петя Георгиева. Начало на курса 09.06.2021г – 900 ч. в Библиотеката на АУ


  • Статистическа обработка на данни  с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения. 

Курсът ще се ръководи от доц. д-р Велика Кунева

Начало на курса 17.05.2021 г – 900 ч. в зала 118 на ФЛГ

  • Методика на обучението” с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения. 

Курсът ще се ръководи от проф. д-р Тоня Георгиева по следния график:

Начало на курса 18.05.2021г – 900 ч. в заседателна зала на АФ

 

Дата

Лекции

Упражнения

18 май 2021 (вторник)

9-11

11-13

20 май 2021 (четвъртък)

9-11

11-13

25 май 2021 (вторник)

9-11

11-13

27 май 2021 (четвъртък)

9-11

11-13

01 юни 2021 (вторник)

9-11

11-13

03 юни 2021 (четвъртък)

9-11

11-14

08 юни 2021 (вторник)

9-12

13-15

 

Подаване на заявление за участие в курсовете – каб. 222 на ФРЗАЕУВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ,

КУРСОВЕТЕ ЗА ДОКТОРАНТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

1. „Английски език – първа част” за докторанти в първа година от зачисляването с хорариум 30 часа упражнения.   Курсът ще се ръководи от ст.пр. Ива Ангелова. 

Моля, желаещите да посещават курса да подадат заявление в офис 222 на ФРЗА.

2. „Английски език – втора част“ за докторанти във вора година от зачисляването с хорариум 30 часа упражнения.   Курсът ще се ръководи от ст.пр. Иглика Колева.

Моля, желаещите да посещават курса да подадат заявление в офис 222 на ФРЗА.

Курсовете ще стартират през месец юни 2021 година! 

При стартиране на съответния курс ще се уточни графикът и формата на обучение със съответния преподавател.