КурсовеУВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ  

Курсът по „Методика на обучението“ 

с водещ преподавател проф. д-р Тоня Георгиева, 

стартира на 13.11.2023 г. от 13 часа в Нова зала - Факултет по Лозаро-градинарство