Курсове

УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ,
КУРСОВЕТЕ ЗА ДОКТОРАНТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

1. „Методика на обучението” с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения.  
Курсът ще се ръководи от проф. д-р Тоня Георгиева 
Моля, желаещите да посещават курса да подадат заявление в офис 222 на ФРЗА.

2. „Бази данни“  с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения.  
Моля, желаещите да посещават курса да подадат заявление в офис 222 на ФРЗА.

Курсовете ще стартират през месец май 2021 година!