Курсове

  • Работа с научни бази данни
  • Обработка на експериментални данни
  • Методика на обучението

ГРАФИК КУРСОВЕ ЗА ДОКТОРАНТИ