Курсове

КУРСОВЕТЕ ЗА ДОКТОРАНТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

1. „Методика на обучението” с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения.   Курсът ще се ръководи от проф. д-р Тоня Георгиева  Моля, желаещите да посещават курса да подадат заявление в офис 222 на РЗА.

2. „Бази данни“  с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения.   Курсът ще се ръководи от проф. д-р Кольо Онков Моля, желаещите да посещават курса да подадат заявление в офис 222 на РЗА.

Курсовете ще стартират след 15.04.2020 г.

Заявлението можете да изтеглите от тук.