ОКС Бакалавър


Уважаеми кандидат-студенти,

Малко са съдбовните решения, които човек взема в своя живот и които толкова силно влияят за неговото по-нататъшно развитие. Едно от тези изключително важни неща е изборът на професия. 

Сега Вие, скъпи млади приятели, държите в ръцете си един много правилен ориентир за бъдещето си, защото страната ни е част от Европа. България с благоприятните си климатични и географски особености е била и ще бъде аграрна страна и чудесна туристическа дестинация.

За да можете да участвате в развитието и да ръководите модерното земеделие на България, Вие може да изберете подходяща специалност за обучение в Аграрния университет – Пловдив. Тук ще усвоите една от найблагородните професии, която ще обичате и ще работите цял живот.

Вие ще бъдете обучавани от квалифицирани преподаватели и ще получите качествено теоретично и практическо обучение, както и възможности за обучение и стаж в чужбина. Това ще Ви позволи да се справите с предизвикателствата на новото хилядолетие.

Вие ще израснете като конкурентоспособни специалисти, работещи за прехраната на всички хора и за по-доброто бъдеще на България и света.

За да бъдете част от тези хуманни цели и да имате възможности да ги реализирате, заповядайте в Аграрния университет – Пловдив.

Вашият шанс е при нас, за да бъдете част от Европейското образователно пространство.
Желая Ви успех при избора на специалност за обучение в Аграрния университет – Пловдив.

 
РЕКТОР на АУ – ПЛОВДИВ