График за провеждане на изпити на Аграрния университет - Пловдив

І. Предварителни изпити

Дата:Място:Час:Изпит по:
20.02.2021г.Изпитите ще се проведат в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 9.00ч.Биология,
География,
Български език (езикова култура)
20.03.2021г.Изпитите ще се проведат в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 9.00ч.Биология,
География, 
Български език (езикова култура)
24.04.2021г.Изпитите ще се проведат в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 9.00ч.Биология,
География, 
Български език (езикова култура)


II. Основни изпити

Дата:Място:Час:Изпит по:
26.06.2021 г.АУ, гр. Пловдив9.00 ч.Биология,
География, 
Български език (езикова култура)


III. Допълнителни изпити

Дата:Място:Час:Изпит по:
24.07.2021 г.АУ, гр. Пловдив9.00 ч.Биология, 
География, 
Български език (езикова култура)

В ПОМОЩ НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ:

За изпита по География е издадено помагало за кандидат-студенти "456 въпроса за теста по география" (Академично издателство на Аграрния университет, 2019 г.)

За изпита по Биология е издадено помагало за кандидат-студенти "Тестове по биология за кандидат-студенти" (Академично издателство на Аграрния университет, 2016 г.)

Помагалата могат да бъдат закупени от книжарницата на Аграрния университет - Пловдив, тел. за връзка: 0884 394 232


ВАЖНО!!!


На кандидатстудентски изпити могат да се явят всички кандидати, избрали да участват в прием – 2021 с конкурсен изпит. (За да участват в класирането, кандидати, завършили средно образование преди учебната 2007/2008 г., задължително се явяват на конкурсен изпит.)

Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви.

Кандидат-студентите имат право да се явят на конкурсен изпит на всяка обявена дата за провеждането му, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.  

Допълнителна информация:

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидатстудентски офис
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93 
Е-mail: apply@au-plovdiv.bg
www.au-plovdiv.bg