График за провеждане на изпити на Аграрния университет - Пловдив

За своите кандидат-студенти Аграрен университет организира следните изпити: 

Първа изпитна сесия

(документи се подават от 08.06. до 26.06.2020 г. онлайн, в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

27.06.2020 г.

събота

Биология

9,00

27.06.2020 г.

събота

Български език(езикова култура)

9,00

27.06.2020 г.

събота

География

9,00

Втора изпитна сесия

(документи се подават от 29.06. до 24.07.2020 г. онлайн, в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

25.07.2020 г.

събота

Биология

9,00

25.07.2020 г.

събота

Български език(езикова култура)

9,00

25.07.2020 г.

събота

География

9,00

Допълнителна изпитна сесия

(документи се подават от 10.08. до 14.08.2020 г. онлайн или в АУ)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

15.08.2020 г.

събота

Биология

9,00

15.08.2020 г.

събота

Български език(езикова култура)

9,00

15.08.2020 г.

събота

География

9,00

* При невъзможност за осъществяване на изпитите присъствено, същите ще бъдат организирани и проведени в електронна среда, за което всички кандидат-студенти ще бъдат уведомени своевременно.