График за провеждане на изпити на Аграрния университет - Пловдив

ГРАФИК
за провеждане на кандидатстудентски изпити в Аграрния университет – Пловдив 
за учебната 2024/2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ *

ДатаЧас
Биология17.02.2024 г. (събота)
16.03.2024 г. (събота)
20.04.2024 г. (събота)
09:00 ч.
09:00 ч.
09:00 ч.
Български език
(Езикова култура)
17.02.2024 г. (събота)
16.03.2024 г. (събота)
20.04.2024 г. (събота)
09:00 ч.
09:00 ч.
09:00 ч.
География17.02.2024 г. (събота)
16.03.2024 г. (събота)
20.04.2024 г. (събота)
09:00 ч.
09:00 ч.
09:00 ч.

* Предварителните изпити ще се проведат в електронна среда чрез платформата MS Teams. Молби за участие в предварителните конкурсни изпити се подават в периода от 01.01.2024 г. до 19.04.2024 г. он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“, директно на електронна поща au-plovdiv@abv.bg, на място в  Аграрния университет само в работни дни от 8,30 до 16,30 часа, както и в бюрата на ЦКПИ и НАПС.

ОСНОВНИ ИЗПИТИ **

ДатаЧас
Биология22.06.2024 г. (събота)09:00 ч.
Български език (Езикова култура)22.06.2024 г. (събота)09:00 ч.
География22.06.2024 г. (събота)09:00 ч.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПИТИ **

ДатаЧас
Биология20.07.2024 г.(събота)09:00 ч.
Български език (Езикова култура)20.07.2024 г.(събота)09:00 ч.
География20.07.2024 г.(събота)09:00 ч.

**Основните и допълнителни изпити ще се проведат присъствено в сградата на Аграрния университет – Пловдив. 

Сградата и залата, в която ще се провежда изпитът, се обявяват в деня преди изпита след 15,00 часа. 
В деня на изпита кандидат-студентите трябва да се явят в 8,30 часа пред обявената сграда, като носят задължително личната си карта и служебната бележка или компютърната разпечатка с входящия си номер.

В ПОМОЩ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ:

За изпита по География е издадено помагало за кандидат-студенти "456 въпроса за теста по география" (Академично издателство на Аграрния университет, 2019 г.)
За изпита по Биология е издадено помагало за кандидат-студенти "Тестове по биология за кандидат-студенти" (Академично издателство на Аграрния университет, 2016 г.)
Помагалата могат да бъдат закупени от книжарницата на Аграрния университет - Пловдив, тел. за връзка: 0884 394 232 

ВАЖНО!!!

На кандидатстудентски изпити могат да се явят всички кандидати, избрали да участват в прием – 2024 с конкурсен изпит. (За да участват в класирането, кандидати, завършили средно образование преди учебната 2007/2008 г., задължително се явяват на конкурсен изпит.)
Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви.
Кандидат-студентите имат право да се явят на конкурсен изпит на всяка обявена дата за провеждането му, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.  

Допълнителна информация:
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидатстудентски офис
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93 
Е-mail: au-plovdiv@abv.bg
www.au-plovdiv.bg