График за провеждане на изпити на Аграрния университет - Пловдив

І. Предварителни изпити

Дата:Място:Час:Изпит по:
20.02.2021 г.Изпитите ще се проведат в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 9.00 ч.Биология,
География,
Български език (езикова култура)
20.03.2021 г.Изпитите ще се проведат в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 9.00 ч.Биология,
География, 
Български език (езикова култура)
24.04.2021 г.Изпитите ще се проведат в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 9.00 ч.Биология,
География, 
Български език (езикова култура)


II. Основни изпити

Дата:Място:Час:Изпит по:
26.06.2021 г.АУ, гр. Пловдив9.00 ч.Биология,
География, 
Български език (езикова култура)


III. Допълнителни изпити

Дата:Място:Час:Изпит по:
24.07.2021 г.АУ, гр. Пловдив9.00 ч.Биология, 
География, 
Български език (езикова култура)


ВАЖНО!!!


На кандидатстудентски изпити могат да се явят всички кандидати, избрали да участват в прием – 2021 с конкурсен изпит. (За да участват в класирането, кандидати, завършили средно образование преди учебната 2007/2008 г., задължително се явяват на конкурсен изпит.)

Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви.

Кандидат-студентите имат право да се явят на конкурсен изпит на всяка обявена дата за провеждането му, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.  

Допълнителна информация може да се получи на тел. 032-654-310; 032-654-250, както и в съответната професионална гимназия.