График на основните етапи на класиране и записване

ГРАФИК
на основните етапи за класиране и записване 
на студенти в Аграрния университет – Пловдив 
за учебната 2023/2024 г.

Обявяване на първото класиране – до 05 юли 2023 г.
Срок за записване след първото класиране – на 05, 06 и 07 юли 2023 г.
Заявяване на участие във второто класиране – на 05, 06 и 07 юли 2023 г.

Обявяване на второто класиране – до 11.07.2023 г.
Срок за записване след второто класиране – на 11 и 12.07.2023 г.
Заявяване на участие в третото класиране – на 11 и 12.07.2023 г.

Обявяване на третото класиране – до 13.07.2023 г.
Срок за записване след третото класиране – на 13 и 14.07.2023 г.
Заявяване на участие в допълнително класиране – на 13 и 14.07.2023 г.

Обявяване на първото допълнително класиране – до 24.07.2023 г.
Срок за записване след първото допълнително класиране – на 24 и 25.07.2023 г.

ВАЖНО!!!
Точното спазване на сроковете е задължително.
Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената информация за класиранията, потвърждаването, записването и да спазват посочените срокове.
Кандидат-студентите могат да проверят резултатите от конкурсните изпити и класиранията на място в Кандидатсту-дентския офис на АУ, на тел: 032/654 250 и на сайта на Аграрния университет – www.au-plovdiv.bg.
Кандидат-студентите могат да закупят сборници с примерни въпроси на тестове по биология и география, необходими за тяхната подготовка, САМО в книжарницата на АУ.

Допълнителна информация:
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидатстудентски офис
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93 
Е-mail: apply@au-plovdiv.bg
www.au-plovdiv.bg