График на основните етапи на класиране и записване

ГРАФИК

на основните етапи на класиране и записване
на студенти в Аграрен университет – Пловдив
за учебната 2021/2022 г.

Обявяване на първо класиране до 07 юли 2021 г. 
Срок за записване след първото класиране -  07, 08 и 09 юли 2021 г.
Подаване на заявление  за участие във второ класиране- 07, 08 и 09 юли 2021 г.

Обявяване на второ класиране до 13 юли 2021 г.
Срок за записване след второто класиране- 13 и 14 юли 2021 г.
Срок за записване след второто класиране- 13 и 14 юли 2021 г.

Обявяване на трето класиране до 15 юли 2021 г.
Срок за записване след третото класиране- 15 и 16 юли 2021 г.
Заявяване на участие в допълнително класиране- 15 и 16 юли 2021 г.

Обявяване на първото допълнително класиране до 26 юли 2021 г.
Срок за записване след първо допълнително класиране 26 и 27 юли 2021 г. 

Допълнителна информация:

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидатстудентски офис
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93 
Е-mail: apply@au-plovdiv.bg
www.au-plovdiv.bg