Документи за записване

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал (след проверка се връща на кандидата).
2. Лична карта, която след проверка се връща на кандидата.
3. Медицинско удостоверение от личен лекар.
4. Четири снимки с формат за лични документи.
5. Комплект документи за записване (по образец, закупуват се на място в АУ).
6. Документ за платена такса за семестъра - При плащане по банка, в платежното нареждане да се изпишат: три имена на кандидат-студента, специалност, форма на обучение.

Банкова сметка:
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА АДРЕС:
Кандидатстудентския офис на Аграрния университет
гр. Пловдив,
бул. „Менделеев“ №12,
Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1

Работно време на кандидатстудентския офис в АУ: 
от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа;
събота - от 9,00 до 15,00 ч.
(в дните за записване)