Документи за записване

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал (след проверка се връща на кандидата).
2. Лична карта (след проверка се връща на кандидата).
3. Медицинско удостоверение от личен лекар.
4. Четири снимки с формат за лични документи.
5. Комплект документи за записване (по образец, закупуват се на място в АУ).
6. Документ за платена такса за семестъра - При плащане по банка, в платежното нареждане да се изпишат: три имена на кандидат-студента, специалност, форма на обучение.

Банкова сметка:
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА АДРЕС:
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидатстудентски офис
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93

*Документи могат да се изпращат по куриер само след изрична уговорка със служителите от Учебно-информационния център.
 
Работно време на кандидатстудентския офис: 
от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа;
събота - от 9,00 до 15,00 ч. (само в дните, обявени за записване)