Подаване на документи за кандидатстване

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

I. За предварителните кандидатстудентски изпити:
от    01.01. до 23.04.2021 г. он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лайн“ или директно на електронна поща apply@au-plovdiv.bg 
* от    18.01. до 23.04.2021 г. на място в АУ – Пловдив, както и в бюрата на ЦКПИ и НАПС.

II. За основните кандидатстудентски изпити:

1. За кандидатстване с оценки от ДЗИ: 
от 07.06. до 05.07.2021 г. 

2. За кандидатстване с явяване на конкурсен изпит:
от 07.06. до 25.06.2021г. 

III. За допълнителните кандидатстудентски изпити:
от 19.07. до 23.07.2021 г.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидат-студентски офис
Тел: 032 654 250; 0888 672 888

За да подадете Вашите кандидатстудентски документи, не е задължително да пътувате до гр. Пловдив.

Това може да стане он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лайн“ или директно на електронна поща apply@au-plovdiv.bg, както и чрез Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) в гр. Стара Загора или чрез Националната асоциация за прием на студенти (НАПС) в гр. София и техните филиали.