Подаване на документи за кандидатстване

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидат-студентски офис
Тел: 032 654 250; 0888 672 888
Е-mail: uic@au-plovdiv.bg
www.au-plovdiv.bg