Подаване на документи за кандидатстване

Подаване на документи за кандидатстване

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
I. За предварителните кандидатстудентски изпити:
от    02.03. до 20.03.2020 г.

II. За основните кандидатстудентски изпити:

1. За кандидатстване с оценки от ДЗИ: 
от 08.06. до 04.07.2020 г. 

2. За кандидатстване с явяване на конкурсен изпит:
от 08.06. до 26.06.2020г. 

III. За допълнителните кандидатстудентски изпити:
от 20.07. до 24.07.2020 г.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидат-студентски офис
Тел: 032 654 250; 0888 672 888
Е-mail: uic@au-plovdiv.bg
www.au-plovdiv.bg

За да подадете Вашите кандидатстудентски документи, не е задължително да пътувате непременно до гр. Пловдив.

Това може да стане и чрез Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) в гр. Стара Загора или чрез Националната асоциация за прием на студенти (НАПС) в гр. София и техните филиали.