График за подаване на документи за кандидатстване

ГРАФИК
за подаване на кандидатстудентски документи в 
Аграрния университет – Пловдив за учебната 2024/2025 г. 

І. За явяване на предварителни изпити
От 01.01.2024 г. до 19.04.2024 г. включително за всички кандидат-студенти, подаващи документи он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“, директно на електронна поща au-plovdiv@abv.bg, както и на място в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет или чрез ЦКПИ в гр. Стара Загора и НАПС в гр. София и техните филиали в страната.

ВАЖНО!!!

• Можете да кандидатствате в Аграрния университет САМО С ОЦЕНКАТА от ДЗИ (за лицата, завършили средно образование след 2008 г.) или САМО С ОЦЕНКАТА от ДИППК (за лицата, завършили средно образование след 2022 г. в същото професионално направление).

ІІ. За кандидатстване с оценки от ДЗИ или оценки от ДИППК
От 03.06. до 05.07.2024 г. включително за всички кандидат-студенти, подаващи документи он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“, директно на електронна поща au-plovdiv@abv.bg, както и на място в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет или чрез ЦКПИ в гр. Стара Загора и НАПС в гр. София и техните филиали в страната.

ІІІ. За кандидатстване с явяване на основен конкурсен изпит
От 03.06. до 21.06.2024 г. включително за всички кандидат-студенти, подаващи документи он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“, директно на електронна поща au-plovdiv@abv.bg, в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет или чрез ЦКПИ в гр. Стара Загора и НАПС в гр. София и техните филиали в страната.

ІV. За явяване на допълнителните кандидатстудентски изпити
От 15.07. до 19.07.2024 г. – документи се подават он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“, директно на електронна поща au-plovdiv@abv.bg или на място в Кандидат-студентския офис на Аграрен университет  Пловдив.


Работно време на комисиите по приема на документи:
от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа
събота* – от 9,00 до 15,00 часа
* Комисиите по приема на документи ще работят в съботните дни само в периода от 03.06.2022 г. до 30.06.2024 г.

Място на подаване на документи:
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидатстудентски офис
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93