Подаване на документи за кандидатстване

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидат-студентски офис
Тел: 032 654 250; 0888 672 888
Е-mail: uic@au-plovdiv.bg
www.au-plovdiv.bg

За да подадете Вашите кандидатстудентски документи, не е задължително да пътувате непременно до гр. Пловдив.

Това може да стане и чрез Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) в гр. Стара Загора или чрез Националната асоциация за прием на студенти (НАПС) в гр. София и техните филиали.