Семестриални такси

 * Посочените такси са валидни за учебната 2019/2020 година.

* Очаква се през м. Май 2020 г. да излезе Постановление на Министерски Съвет, с което ще се утвърдят таксите за учебната 2020/2021 г.

Специалност    Държавна поръчка Платено обучение  
 Редовно обучение Задочно обучение   Редовно обучение  Задочно обучение
 Агрономство (Полевъдство) 360 лв.  350 лв.  2023 лв. 2013,20 лв.
Агрономство (Лозаро-градинарство) 360 лв. 350 лв. 2023 лв. 2013,20 лв.
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) 360 лв. - 2023 лв. -
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) 360 лв. - 2023 лв. -
Агрономство (Растителни биотехнологии) 360 лв. - 2023 лв. -
Растителна защита 360 лв. 350 лв. 2023 лв. 2013,20 лв.
Зооинженерство 360 лв. 350 лв. 2023 лв. 2013,20 лв.
Аграрно инженерство 320 лв. 280 лв. 1290,20 лв. 1250,20 лв.
Екология и опазване на околната среда 320 лв. 280 лв. 1290,20 лв. 1250,20 лв.
Аграрна икономика - - 576,50 лв. 576,50 лв.
Бизнес икономика - - 576,50 лв. 576,50 лв.
Икономика и управление на регионалното развитие - - 576,50 лв. 576,50 лв.
Аграрен туризъм 230 лв. - 576,50 лв. 576,50 лв.