График за прием и класиране

Г Р А Ф И К

 на подаване на документи за кандидатстване за ОКС „Магистър”

за учебната 2023/2024 година (утвърден с решение на Академичния съвет, Протокол № 15/07.07.2023 г.)Начална дата

Крайна дата

 

18.09. 2023

06.10. 2023

Прием на документи за кандидати от други ВУ и за кандидати от АУ, дипломирани в предходни учебни години

02.10. 2023

18.10. 2023

Прием на документи за кандидати на АУ, дипломирани през основната сесия за текущата учебна година

20.10.2023

Класиране

23.10. 2023

27.10. 2023

Записване