График за прием и класиране

начална дата

крайна дата

 

15.09.2021

01.10.2021

Прием на документи за кандидати от други ВУ и за кандидати от АУ, дипломирани предходни учебни години

27.09.2021

11.10.2021

Прием на документи за кандидати на АУ дипломирани през основната сесия за текущата учебна година

до 13.10.2021

Класиране

13.10.2021

22.10.2021

Записване

01. 11. 2021 начало на учебната година

След 01.11.2021

Начало на учебните занятия – по индивидуален график за всеки магистърски курс, обявен на сайта на Аграрен университет