ОНС Доктор

Важно за кандидат-докторантите!!!


Прием на документи от 17.06.2019 до 31.07.2019 г. 
           и от 01.09.2019 до 20.09.2019 г.
/м. Август – служебен отпуск/


Изпитите по отделните научни специалности и чужд език ще се проведат след 28.10.2019 година в съответната катедра.