ОНС Доктор

Важно за кандидат-докторантите!!!

Изпитите по отделните научни специалности ще се проведат на 07.11.2018 година в съответната катедра.

Изпитът по чужд език е на 13.11.2018 година в Департамент за езикова подготовка и спорт - секция чужди езици.

Изпитите са с начален час 9:00 часа.