Изпитни дати за кандидат-докторанти

Изпитите по отделните научни специалности ще се проведат на  08.05.2024 г. в съответната катедра.

Изпитът по чужд език е на 10.05.2024  г. в Департамент за езикова подготовка и спорт - секция чужди езици.

Изпитите са с начален час 9:00ч.