Изпитни дати за кандидат-докторанти

Изпитите по отделните научни специалности ще се проведат на  .................. г. в съответната катедра.

Изпитът по чужд език е на .................. г. в Департамент за езикова подготовка и спорт - секция чужди езици.

Изпитите са с начален час...........ч.