Изпитни дати за кандидат-докторанти

Изпитите по отделните научни специалности ще се проведат на  19.12.2023 г. в съответната катедра.

Изпитът по чужд език е на 21.12.2023  г. в Департамент за езикова подготовка и спорт - секция чужди езици.

Изпитите са с начален час 9:00ч.