Изпитни дати за кандидат-докторанти

Изпитите по отделните научни специалности ще се проведат на 11.05.2021 г. в съответната катедра.

Изпитът по чужд език е на 13.05.2021 г. в Департамент за езикова подготовка и спорт - секция чужди езици.

Изпитите са с начален час 900 ч.