Студентски танцов състав Тракийска младост

истилиян-готово.jpg#asset:2949


Българските народни танци са важна част от културното ни наследство.

Нашата родина България е известна в цял свят като страна с изключително красива природа, с велика история и разнообразна култура. Да си роден в страна като тази, трябва да те кара да се чувстваш горд и щастлив.

Българските народни танци са част от живота на нашия народ. В тях се крие цялата история на България. Когато човек танцува или просто наблюдава, може да усети всяка една стъпка, всяко едно движение и това прави танца още по-красив и истински.

Стилът в българските народни танци се е оформил в продължение на векове в зависимост от условията на духовен живот, нравите и обичаите, при които е живял и се е развивал народът ни.

Въпреки че в народните танци съществуват най-различни и сложни стъпки и движения, не е чак толкова трудно да се научите да ги танцувате, стига да имате желание. 

Танцов клуб „Тракийска младост” към АУ – Пловдив предлага обучение на начинаещи (или вече пристрастени) любители на популярните и специфични народни танци от всички етнографски области на България.

Сформират се следните групи:

  • Начинаещи - студент
  • Студентски танцов състав
  • Преподаватели, служители и външни посетители

График за курсовете по народни танци със студенти към Аграрния университет през учебната 2017/2018

Начинаещи - студентиПонеделник и четвъртък от 18.00 ч.
Репетиции на Студентски танцов съставПонеделник и четвъртък от 19.00 ч.

График за курсовете по народни танци за преподаватели, служители и външни посетители към Танцов клуб „Тракийска младост” към АУ – Пловдив

Преподаватели, служители и външни посетителиЧетвъртък от 17.00 ч.

Обучението на всички групи се извежда от  Истилиян Стойчев

Курсовете по народни танци се провеждат на територията на Аграрен Университет – Пловдив, Физкултурен салон 

Студенти желаещи да се запишат в курсовете по народни танци, попълват молба по образец, която подават в кабинет № 105, ет.1 на факултет „Растителна защита и агроекология” или на място при провеждане на репетициите.

Посещенията за студенти от курсовете на обучение в степени бакалавър и магистър на Аграрен Университет са безплатни!

Студенти от други университети,  неучащи и външни посетители заплащат такса в размер на 4 лв./за 1 час репетиция.  
Преподавателите и служителите от Аграрен Университет – заплащат 50 % от таксата за външни посетители. 

Контакти:
Административен ръководител: доц. д-р Екатерина Вълчева, тел. 032/654 202, valchevakatia@gmail.com

 Худ. ръководител: Истилиян Стойчев – 0898 264 253