Bio-based Innovation Student Challenge Europe (BISC-E)

BISC_E logo

https://biconsortium.eu/BISC-E


Bio-based Innovation Student Challenge Europe (BISC-E) – 2024 

BISC-E е общоевропейско студентско състезание за стимулиране на предприемачеството. Програмата предлага на студентите възможности да практикуват предприемачество, да решават нови технологични, екологични и обществени предизвикателства с иновативни био базирани подходи. Всеки български университет може да участва с един или няколко отбора. 

Готови ли сте за предизвикателството?

Ако имате желание да търсите био базирани иновативни решения за постигане на европейските ангажименти по отношение на климата и околната среда, aко сте креативни, ако имате предприемачески дух и сте отворени към новостите, BISC-E Ви кани да участвате в състезанието. 

С това може да спомогнете за разрешаване на технологични, екологични или обществени предизвикателства чрез разработване на био базиран иновативен продукт или процес които да направят икономиката по-устойчива. Проектирайте своя „business-case“ в мултидисциплинарен студентски отбор и го представете на експертите в различните етапи на състезанието. Те ще оценят вашите решения за технологично съвършенство, устойчивост, екологичност, производителност и практическа осъществимост.

Кой може да участва?

Студенти в бакалавърска и магистърска степен, както и докторанти в първата година от обучението си, в университети насочени към научни изследвания и приложни науки. Отбори могат да се съставят и от студенти в различни ВУЗ. Всеки отбор е между 3 и 6 студенти, ръководени от един университетски преподавател. Един от студентите е капитан на отбора.

Етапи
1. Регистрация на участниците – 
Всички отбори от български университети се регистрират при националния координатор – доц. д-р Димо Атанасов от Аграрен Университет – Пловдив. 
Контакти: аtanasov.phd@gmail.com 0885843553. Крайната дата за регистрация е 31.01.2024 г.
2. Национален кръг на състезанието BISC-E ще се проведе през Март 2024 г. Отборите ще бъдат класирани по общоприетите критерии. Победилият отбор, който ще представлява България , получава инструкции за участие в европейските финали. 
3. Европейски финал – (първи кръг) ще се проведе на 06 Септември 2024 г. on-line. Най-добрите пет отбора ще получат специални практически съвети и професионална подготовка за окончателния кръг на състезанието.
4. Европейски финал – (последен кръг) е планиран за 27 Септември 2024 г. в Белгия. За първите три места има осигурени парични награди.

Подробна информация може да получите на: https://biconsortium.eu/about-... 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Е НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО.

Контакти:
доц. д-р Димо Атанасов
Декан на факултета по икономика
atanasov.phd@gmail.com