International association of students in agricultural and related sciences (ИААС)

new-new-logo-bg.jpg#asset:5422ИААС България е асоциация създадена и управлявана от студенти в областта на аграрните науки, основана на 28 март 2016г. Тя е член на International association of students in agricultural and related sciences (IAAS World 1957) и единствена студентска организация в областта на аграрните науки на територията на България. Основните цели на ИААС България са фокусирани върху подобряване на професионалната квалификация, издигане на социалния статус на студентите в аграрните науки и осъществяване на връзката между студентите от цял свят. Организацията се стреми да подобри реализацията и академичното развитие на своите членове, чрез предоставяне на възможност за професионално развитие и практическо обучение на студентите. Нейни членове могат да бъдат всички студенти, обучаващи се в аграрни специалности, независимо от тяхната национална, етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност.

Световната организация с всички съставящия я комитети (над 50 по света) организират събития, които имат за цел да съберат на едно място международни студенти с цел културен обмен, обмен на опит в науките и практиката в аграрния сектор и прилежащите му. Тези събития се случват както на световно – Ежегодния световен конгрес, Среща на обменните координатори от цял свят, Европейска среща на директорите, Обменни седмици, Семинари, Регионални срещи – така и на локално ниво – Мотивиращи уикенди, Workshops и Trainings. По време на събитията студентите имат възможността да проследят начина на преподаване и обучение в друга държава, да посетят фабрики, заводи, стопанства и да се запознаят отблизо с друг вид земеделие, ако не са в този регион или географска област. 
  
IAAS World предлага на студентите да си намерят стаж във всяка една точка на света. Това се случва благодарение на Обменната програма EXPRO и на всички студенти, които успяват да намерят стажове при фирми, стопанства и лаборатории и да подпишат съвместен договор за сътрудничество. От Април 2017 стартира програмата за сътрудничество с водещи университети в областта на Аграрните и природните науки. Това има за цел да насърчи студентите, не само членуващи в ИААС, да направят крачката да учат в чужбина. ИААС предоставя по-достъпна информацията за учебните програми. Засега в списъка с университети спадат: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria; KU Leuven, Leuven, Belgium; Ghent University, Ghent, Belgium; Wageningen University & Research, Netherlands; Van Hall Larenstein, Netherlands.     
  
Световната организация е изградила своята добра репутация и име от 60 години насам и работи в съвместно партньорство с Erasmus+, Syngenta, KU LEUVEN, FAO, ICA, EGEA, Ypard, IFSA, Study portals, United Nations Environment Programme, UNESCO, Careers International, Thought For Food, ISLE.

Всяка година на Световния конгрес се поставят и нови социални проекти, които целят да бъдат успешни в световен мащаб и да се осъществи всяка една идея. Едни от най-успешните проекти е No FOOD Waste, с който се дава отглас и значение на това колко е важно да не е изхвърля храна, да се цени, глобалните последствия от това и световния глад. Друг проект, който се издига с пълни сили е Women in Agriculture – важен фактор за професията е равенството между половете и да се загърби стереотипът за професии. „Жените в Агробизнеса” е представен от уникални примери по цял свят, даващи своя принос в сектора. 

На фона на световната организация ИААС България е участвала в 16 международни събития на 3 континента, от създаването си до сега и е била домакин на „Субрегионална среща на страните от Източна Европа” през октомври 2017. Организатор на редица събития под наслов „Запознай се с бизнеса”, където гост-говорители са важни личности с висок социален статут и роля в агро сектора. Също така ИААС България е и инициатор на посещения в стопанства и фабрики с цел запознаване на студентите от по-близо и внедряването им в същността на бизнеса. 

За в бъдеще бордът и членовете планират и по-големи събития със значителна важност, които ще донесат принос както за страната, така и за „Аграрен Университет – Пловдив”, но за тази цел организацията се нуждае от спонсори и сътрудници, с които да работят съвместно в името на една добра кауза за подпомагането на бъдещите професионалисти в агробизнеса.