Факултети и департаменти

В Аграрния университет са обособени четири факултета - по агрономство, лозаро-градинарство, растителна защита и агроекология, икономика.

От създаването на университета до сега дипломи за завършено образование са получили повече от 30 000 агрономи, инженери, еколози и икономисти, от които над 3 000 са чуждестранни студенти от 76 държави.