Департамент за езикова подготовка и спорт

Департаментът по езикова подготовка и спорт (ДЕПС) е основно звено в структурата на АУ за осигуряване на обучението по български език на чуждестранни студенти, по чужди езици и по физическо възпитание и спорт на студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основната цел на ДЕПС е реализиране на обучение, отговарящо на съвременните международни стандарти, съобразено с общата европейска езикова рамка.  

В структурата на департамента са обособени две секции - секция „Езиково обучение“ и секция „Физическо възпитание и спорт“. 
Преподавателите от ДЕПС работят по различни международни проекти.

ДЕПС разполага с 14 висококвалифицирани преподаватели по български език, чужд език и физическо възпитание и спорт. Развиват се и се осъвременяват доказани в практиката методи на обучение, съчетани с използване на необходимата материална база. Департаментът е оборудван с езикови лаборатории, компютърни зали, мултимедийна техника, спортни зали и игрища.