Секции

Секция Езиково обучение

Обединява обучение по български език за чуждестранни студенти и по чужд език за български студенти, както и платени форми за външни граждани...

Секция Физическо възпитание и спорт

Секцията провежда обучение по физическо възпитание и спорт на студенти от всички специалности на АУ...