Платени дейности за външни граждани

Кандидатстудентски курсове по български език (езикова култура)

Брой часове – 50
Цена – 4 лв./час, 200 лв. на човек

Курсове по български език за чужденци
1. Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30;
Цена – 12 лв./час на човек;
Цена при обучение извън ДЕПС – 15 лв./час на човек.

2. Обучение в малка група (2 души):
Минимален брой часове – 30;
Цена – 7лв./час на човек;
Цена при обучение извън ДЕПС – 10 лв./час на човек.

3. Обучение в малка група (3-4 души):
Минимален брой часове – 30;
Цена – 6 лв./час на човек;
Цена при обучение извън ДЕПС – 7 лв./час  на човек.

4. Обучение в група (5-10 души):
Минимален брой часове – 120;
Цена – 5 лв./час на човек;
Цена при обучение извън ДЕПС – 6 лв./час на човек.

5. Интензивно обучение в група (5-10 души):
Минимален брой часове – 120;
Цена – 4,50 лв./час, 540 лв. на човек.

Подготовка и изпит по български език за владеене на ниво – 200 лв. на човек

Провеждане на изпити и издаване на сертификат

Изпит за владеене на ниво на български език според  Европейската езикова рамка:

  • Индивидуално явяване  -  левовата равностойност на 100 евро

Курсове по чужди езици с граждани

1. Индивидуално обучение
Минимален брой часове – 30
Цена – 12 лв./час на човек
Цена при обучение извън ДЕПС – 15 лв./час на човек

2.  Обучение в малка група (2 души)
Минимален брой часове – 30
Цена – 7 лв./час на човек
Цена при обучение извън ДЕПС – 10,00 лв./час на човек

3. Обучение в малка група (3-4 души)
Минимален брой часове – 30
Цена – 6 лв./час на човек
Цена при обучение извън ДЕПС – 7 лв./час  на човек

4. Обучение в група (5-10 души)
Минимален брой часове – 120
Цена – 5 лв./час на човек
Цена при обучение извън ДЕПС – 6 лв./час на човек

5. Интензивно обучение в група (5-10 души)
Минимален брой часове – 120
Цена – 4,50 лв./час, 540 лв. на човек

6. Фирмено обучение в група до 10 души
Минимален брой часове – 60
Цена – 12 лв./час за групата
Цена при обучение извън ДЕПС – 15 лв./час за групата

7. Обучение за студенти от АУ (9-15 души)
Минимален брой часове – 30
Цена – 1 лв./час, 30 лв. на човек

Провеждане на изпити и издаване на сертификат по чужд език

Изпит за владеене на чужд език според нивата, определени от Европейската езикова рамка:
Индивидуално явяване  -  45 лв.
Изпит на група след приключване на курс – 20 лв. на човек