Платени дейности за външни граждани

Кандидатстудентски курсове по български език (езикова култура)

Брой часове – 50
Цена – 4 лв./час, 200 лв. на човек

Курсове по български език за чужденци и по чужди езици за граждани

1. Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 60;
Цена – 15 лв./час на човек;

2. Обучение в малка група (2-5 души):
Минимален брой часове – 60;
Цена – 10 лв./час на човек;

3. Обучение в група (5-10 души):
Минимален брой часове – 60;
Цена – 7 лв./час на човек.

Подготовка и провеждане на изпити по български език за владеене на ниво според  Европейската езикова рамка: 

Индивидуално явяване - 150 евро

Подготовка и провеждане на приравнителни изпити по български език: 

Индивидуално явяване - 150 евро

Провеждане на изпити по чужд език за владеене на ниво според Европейската езикова рамка:

Индивидуално явяване  -  80 лв.

Провеждане на изпити по чужд език за владеене на ниво според Европейската езикова рамка за преподаватели, служители и студенти на АУ-Пловдив:

Индивидуално явяване  -  40 лв.