Преводи

ПИСМЕН ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  • Превод на неспециализиран текст - 8 лв./стандартна страница (1800 символа)
  • Превод на специализиран текст – 10 лв./ стандартна страница

ПИСМЕН  ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК

  • Превод на неспециализиран текст - 10 лв./ стандартна страница
  • Превод на специализиран текст – 12 лв./ стандартна страница + 50% за бърза услуга и 100%  - за експресна /до 2 часа/

КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

  • 1 преводач – 20 лв. / час
  • 2 преводачи – 30 лв./ час

СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

  • екип от двама преводачи – 300 лв. на ден
  • ПРИДРУЖАВАНЕ  - 10 лв./ час.