Преводи

ПИСМЕН ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

• Превод на неспециализиран текст - 10 лв./стандартна страница (1800 символа);
• Превод на специализиран текст – 12 лв./ стандартна страница;

ПИСМЕН  ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК

• Превод на неспециализиран текст - 12 лв./ стандартна страница;
• Превод на специализиран текст – 14 лв./ стандартна страница + 50% за бърза услуга и 100%  - за експресна /до 2 часа/;

КОНСЕКУТИВЕН И СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

• 1 преводач – 60 лв./час;
• 2 преводачи – 30 лв./час /човек;

ПРЕВОД С ПРИДРУЖАВАНЕ 
• 1 преводач - 20 лв./ час.