Общо събрание

Отчет за дейността на ръководството на факултет по агрономство "Св. Димитър Солунски" за периода 2020 - 2021


ПРОГРАМА за управление и развитие на Факултета по агрономство при Аграрен университет – Пловдив за периода 2020-2024 г. на кандидата за Декан -

доц. д-р Атанас Севов


Списък на членовете на ОС на факултета по агрономство мандат 2020 - 2024 г.

Заповед за свикване на ОС

Покана 

Отчет