Катедри

Икономика

Катедра “Икономика” представлява основно структурно звено на Факултета по Икономика към Аграрен университет - Пловдив. Към началото на 2018 г...

Математика и информатика

Първата катедра по физика и математика се създава през 1946 г...

Мениджмънт и маркетинг

Катедра “Мениджмънт и Маркетинг” функционира в структурата на Аграрен университет към Факултет по Икономика от 1993. В катедрата работят 7 преподаватели – 2...

Туризъм

Катедра „Туризъм” функционира в структурата на Аграрен университет – Пловдив, Факултет Икономика от 2006 година...