Катедри

Икономика

Катедра “Икономика” представлява основно структурно звено на Факултета по Икономика към Аграрен университет - Пловдив. Към началото на 2018 г...

Математика и информатика

Катедра “Математика и информатика ” към Факултета по икономика на Аграрния университет-Пловдив е създадена с Ректорска заповед РД-18-02/09.01.2018 във връзка с Решения...

Мениджмънт и маркетинг

Катедра “Мениджмънт и Маркетинг” функционира в структурата на Аграрен университет към Факултет по Икономика от 1993. В катедрата работят 7 преподаватели – 2...

Туризъм

Катедра „Туризъм” функционира в структурата на Аграрен университет – Пловдив, Факултет Икономика от 2006 година...