МК "Земеделска техника"

  • Форма на обучение Редовно
  • Степени на обучение Магистри

Целта на Магистърския курс „Земеделска техника“ е да се получи задълбочена фундаментална и специализирана подготовка в областта на проектирането на земеделска техника, теория на специализирана прибираща техника и техника за усвояване на ВЕИ, статистически методи за контрол и управление на качеството и прецизно земеделие.

Магистърът по „Земеделска техника“ е висококвалифициран специалист, профилиран в областта на земеделската техника, който е в състояние да ръководи и организира процесите по проектиране, производство и ефективно да използва земеделската техника.

Завършилите магистърския курс по „Земеделска техника“ са в състояние да:

  • Проектират и разработват нови конструкции на земеделски машини
  • Да организират и ръководят транспорта в земеделието и други сродни области
  • Да подбират и внедряват подходяща техника за приложение на прецизно земеделие
  • Да ръководят и организират малки ферми за производство и ремонт на земеделска и подобна техника
  • Да ръководят производствени звена в големи фирми за земеделска и друг вид техника.