Общо събрание

Заповед за свикване на ОС на Факултета по растителна защита и агроекология за мандат 2020 - 2024 г.

Покана

Отчет


ПРОГРАМА за управление и развитие на Факултета по растителна защита и агроекология при Аграрен университет – Пловдив за периода 2020-2024 г. на кандидата за Декан -

проф. д-р Вили Харизанова