Общо събрание

Заповед за свикване на ОС на Факултета по растителна защита и агроекология за мандат 2020 - 2024 г.

Покана

Отчет за мандат 2020-2023


Отчет за мандат 2016-2019


ПРОГРАМА за управление и развитие на Факултета по растителна защита и агроекология при Аграрен университет – Пловдив за периода 2020-2024 г. на кандидата за Декан -

проф. д-р Вили Харизанова


Заповед за свикване на ОС на Факултет по растителна защита и агроекология за мандат 2024 - 2028 г.

Покана


Програма за управление и развитие на Факултета по растителна защита и агроекология при Аграрен университет- Пловдив за периода 2024 - 2028г. на кандидата за Декан - 

Заявление от проф.д-р Виолина Ангелова

Програма на проф. д-р Виолина Ангелова

Биографични данни на проф. д-р Виолина Ангелова

Предложение за издигане кандидатурата на проф. д-р Виолина Ангелова

Завление от доц.д-р Йорданка Карталска 

Програма на доц.д-р Йорданка Карталска