Биоферма „Слънчева градина”

На територията на Агроекологичния център към АУ – Пловдив е изградена учебната биоферма за работа с деца „Слънчева градина” – първата по рода си в България. Проектът е финансиран от Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Целта на биофермата „Слънчева градина” е да допринесе за екологичното образование на децата, както и да повиши знанията на студенти и ученици за устойчивото производство и по-специално за биологичното земеделие, за устойчивия начин на живот и опазването на околната среда. 

„Слънчева градина” обединява усилията на университетски преподаватели, местни власти, регионалните инспекторати по образование, учители, неправителствени организации и т.н. за екологичното възпитание на децата и формиране на екологична култура.