Академично издателство

Академичното издателство на Аграрния университет е създадено през 1994 г. Вече повече от две десетилетия то неизменно обезпечава учебния процес с учебници, ръководства, учебни помагала и изпълнява външни поръчки.

През юли 2005 г. на Академичното издателство са присъдени: международен стандартен номер на книгата (ISBN 978-954-517) и международен стандартен номер за периодични издания (ISSN 1312-6318) за сборника “Научни трудове на Аграрния университет”.
Въвеждането на системата дава възможност за бърза и ефективна комуникация между издатели и потребители, улеснява обмена на издания и международното информационно сътрудничество.

От 2009 г. започва издаването на научното списание „Аграрни науки” с ISSN 1313-6577, с което Аграрният университет завоюва нови позиции в научната общност на Европа. Списанието се реферира пълно в CAB Abstracts, в EBSKO Publishing, в AGRIS и частично в още 30 други бази данни на CAB International. Поддържа се и като електронен ресурс (http://www.au-plovdiv.bg/content.php?id=8).

От месец септември 2014 г. научните издания на Аграрния университет вече разполагат със собствени сайтове и им са присъдени международни стандартни номера за свободен достъп – ISSN 2367-5772 (Online) за списание „Аграрни науки” и ISSN 2367-5845 (Online) за „Научни трудове на Аграрния университет”. 


http://agrarninauki.au-plovdiv... 

http://nauchnitrudove.au-plovd...