Сектор Книжарница

Тук се предлага готовата продукция на Академичното издателство, която обезпечава учебния процес с учебници, ръководства и помагала почти по всички учебни дисциплини. Продават се също така и удостоверения, именници и други формуляри. Заедно с канцеларските стоки, тук студентите могат да получат всичко необходимо за своето обучение. Освен книгите на Академичното издателството, в книжарницата се предлага на консигнация и друга агрономическа литература – можете да откриете общо над 280 заглавия по щандовете й.