Сектор Печатница

В този сектор работят утвърдени майстори печатари и книговезци. Технологията е офсетова. Печатната машина е Роланд Практика, с възможности за черно-бял и цветен печат. Отпечатаните коли се сгъват от сгъвачна машина, набират се целите книжни тела и след като се отпечатат кориците, книгите се сглобяват от термозалепяща машина. Специалният книговезки нож нанася последния щрих на готовата продукция и тя се насочва към Сектор Книжарница.