Сектор Предпечат

Това е първото технологично звено, в което попадат текстовете на учебниците, ръководствата и помагалата от Издателския план след подписване на издателските договори, както и текстовете от външни поръчки. В него работят опитни висококвалифицирани професионалисти, които подготвят за печат постъпилите заглавия. Редактираните и коригирани файлове се отпечатват огледално на паус и се предават в залата за монтаж и копиране. Там информацията се копира върху алуминиеви плаки. Плаките постъпват за печат в Сектор Печатница.