Демонстрационен център 17+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти

Демонстрационният център 17+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти от 21 февруари 2019 г. е място и на Инициативата 17+1. Това го превръща в първата по рода си демонстрационна територия за насърчаване на млади предприемачи. Иницииран е от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) към МЗХГ. Новият съвместен проект създава условия млади хора от Китай и страните от Централна и Източна Европа да развиват електронна търговия чрез изградената през 2018 г. от ЦНСССКЦИЕ електронна платформа www.16plus1cloud.org за консолидиране на селскостопански и други производители от Китай и страните от ЦИЕ, която ще се използва като дигитален склад на продукти, както и чрез новоизграденото разширение на платформата “16plus1/S2S Where Students Change The World”.

Целта е студенти от Китай и страните от Централна и Източна Европа да си сътрудничат за сключване на реални търговски сделки помежду си в рамките на Инициативата 17+1. Желанието на ръководството на АУ и ЦНСССНЦИЕ е  да дадат  възможност на младите хора да печелят, насърчавайки двустранното – между Китай и ЦИЕ от една страна, и многостранното сътрудничество – между самите държави от Централна и Източна Европа. 

От 1 януари 2019 г. е в сила директива на китайското правителство за облекчаване режима на внос на селскостопански и други продукти чрез електронна търговия на дребно. Директивата подпомага трансграничния внос на продукти за лична употреба. Всяка поръчка на физическо лице е до 1250 лв., с годишен лимит до 6500 лв. 

Центърът в Аграрния университет е част от проекта „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, официално стартиран през 2018 г. от министър-председателите на България и Китай – Бойко Борисов и Ли Къцян, модел на цялостен селскостопански цикъл, от производството до реализирането на световните пазари.Той осигурява възможности на академичната общност и фирмите, предлагащи технологии и техника за селското стопанство, да представят своите най-нови постижения пред студенти, преподаватели от различни университети, експерти на национално и местно ниво, земеделски производители, както и любители градинари.  През 2015 г. в Демонстрационния център на АУ беше изградена оранжерия за зеленчукови култури, която допринесе за разширяването на възможностите за представяне на новите технологии в селското стопанство. Студенти и организирани групи посещават демонстрационното поле, присъстват на всички извършвани практики и се запознават с иновационни селскостопански машини и технологии, предназначени за широка гама от дейности.

Работно време: вторник и четвъртък от 10:00 до 14:30 часа
Tel.: +359 2 843 10 40

E-mail: v_gelev@au-plovdiv.bg

            contact@china2ceec.org

СЪБИТИЯ

Благотворителна продажба на оранжерийни цветя в Демонстрационния център 16+1

Състрадателни граждани подпомогнаха благотворителна инициатива на ЦНСССКЦИЕ

640 тона шафранови луковици за Китай ще изнесе България през следващите 3 години

Как български производители от земеделския сектор да се появят на китайския пазар – нови възможности

Китайски студенти се присъединяват към проекта за млади предприемачи