Координатори на постоянно действащи комисии

  1. Комисия по учебната дейност – Димитър Новак
  2. Комисия по социално битови въпроси на учащите (КСБВУ) - Сара Иванова
  3. Комисия по връзки с обществеността, културни и социални дейности – Елеонора Георгиева
  4. Комисия по спортната дейност – Тома Гунов