Винен каталог

Вината, произведени във винарската изба на АУ – Пловдив.

Вина, в които се съчетават традиции от миналото, възможности на настоящето и силата на съвременната наука.