Контакти

Експериментална винарска изба на АУ-Пловдив

С.Брестник

Ръководител на Експериментална винарска изба на АУ-Пловдив – инж. техн. Ламбрин Топузлиев  тел. +359888091212
Химик – лаборант – инж. техн. Йовка Радкова