Експериментално винифициране

Извършваме експериментална винификация на вина по определено задание от външни фирми, след сключване на договор и утвърждаване на цена от Ректора в зависимост от обема на работа.