Продажба на вино


Продават се следните асортименти вино

Бутилирано червено вино
The University 0,75 L – 12 лева
123.jpg#asset:10415
Бутилирано червено вино
Мевруд 0,75 L – 12 лева
234.jpg#asset:10416
Бутилирано червено вино
Сира 0,75 L – 12 лева
345.jpg#asset:10417
Бутилирано бяло вино
The University  0,75 L – 11 лева
212.jpg#asset:10418
Бутилирано бяло вино
Тамянка  0,75 L – 11 лева
222.jpg#asset:10419
Бутилирано вино розе
Гренаш x Мурведър 0,75 L – 12 лева
232.jpg#asset:10420


Наливно червено вино/ младо / 5  L – 20 лева
Наливно бяло вино/ младо /  5  L – 20 лева