Учебно-опитна и внедрителска база

Научноизследователската дейност се осъществява в Учебно-опитната и внедрителска база. Тя е разположена на 185 ha в землището на Пловдив и край с. Брестник. В нея на високо агротехническо ниво се поддържат над 1500 биологични единици, в т.ч. 320 сорта подложки, винени и десертни сортове лози, 40 сорта ябълки, 10 сорта праскови, 25 сорта череши, 20 сорта круши, 20 сорта сливи, 9 сорта дюли, лавандула, мента, царевица, ечемик, слънчоглед и др. с възможности за производство на посевен и посадъчен материал. 

Отглежда се богат сортимент от субтропични и тропични храстови и дървесни видове, в т.ч. лимони, портокали, киви и др., като същевременно се произвежда и посадъчен материал от тях, който се предлага със съответната технология за адаптацията им към условията на българското земеделие.

Създадено е колекционно лозово насаждение с над 600 десертни и винени сорта. 

На територията на Учебно-опитната внедрителска база в с. Брестник се намира Винарската изба на АУ, която е единствената изба в България, проектирана и създадена за микро-винификация с научно-експериментална цел. Тя отговаря на всички съвременни изисквания за преработка на грозде и получаване на вино. За развитие на животновъдното направление се отглеждат различни породи животни, които служат за учебна и племенна дейност. Много ценни за практиката са поддържаните в добра кондиция местни породи овце и говеда.