Център за интегрирано управление на болестите по растенията

Официално Центърът е открит на 20 май 2014 г., като изграждането му е реализирано с любезното съдействие на Посолството на САЩ в София и финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. 

Центърът предлага съвременна система за растителна защита в помощ на земеделските производители в страната. Използваните методи включват прогнозиране развитието на болести и неприятели по растенията на база метеорологични данни и математически модели с достъп в интернет, провеждане на полски и лабораторни изследвания за решаване на важни в практиката проблеми. Резултатите са достъпни в интернет среда и достигат бързо до заинтересованите. Те са полезни не само за преподавателите, за докторантите и студентите на Аграрния университет, но и за земеделските производители.