Център за информационни технологии

Аграрният университет – Пловдив отдава голямо внимание на качеството на учебния и изследователския процес от гледна точка на информационните технологии. Преподавателите и студентите имат достъп до най-съвременния изследователски офис софтуер.

Основните дейности на Центъра са:

  • Изграждане и поддържане на информационните системи и софтуера в АУ. Основните задачи са въвеждането и обслужването на съвременни информационни системи в учебната, научноизследователската и административната дейност, инсталирането и поддръжката на потребителски софтуер и операционни системи.
  • Проектира, изгражда и въвежда в експлоатация новите и обслужва съществуващите средства за комуникации и мрежова работа като телефонни системи и отдалечени комуникационни връзки, интернет наземни и сателитни комуникации, опорна университетска мрежа и локални мрежови сегменти.
  • Внедрява най-съвременни технологии за прилагане на мултимедийни и интерактивни методи в обучението и научноизследователската работа.
  • Обслужва всички технически средства в областта на информационните технологии, като поддържа в изправност, ремонтира, надгражда и променя параметрите на компютърните системи и периферия в рамките на АУ.

Аграрният университет е водещ сред пловдивските университети спрямо скорост на Интернет връзка, което се постигна чрез изграждането на нов оптичен пръстен и използване мрежови устройства от най-висок клас.