Център за кариерно развитие и връзки с бизнеса

МИСИЯ

Мисията на Центъра за кариерно развитие е създаването на предпоставки за успешната реализация на студентите чрез кариерно консултиране и предоставянето на актуална информация и услуги в съответствие с изискванията на работодателите и пазара на труда.

Кариерното консултиране е неделима част от съвременното висше образование. То представлява ориентир за студентите относно професионално им развитие и подпомага избора на специалност, професионална ориентация, самооценка, определяне на възможни алтернативи за бъдещо развитие.

ЦЕЛ 

Основната цел на Центъра за кариерно развитие е да осъществява връзката между образованието и пазара на труда.
Да подпомага кариерното развитие и ориентиране на студентите и дипломантите от Аграрен университет – Пловдив.

ФУНКЦИИ:

1. Консултантска функция

  • Осигуряване на индивидуално консултиране по въпроси, свързани с избора и развитието на кариерата;
  • Съдействие и помощ при подготовката на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване за работа и/или стаж;
  • Полезни съвети за явяване на интервю за работа.

2. Информационна функция

  • Предоставяне на информация за актуални стажантски програми и свободни работни позиции, чрез които студентите имат възможност да придобият професионален опит;
  • Запознаване на студентите с компаниите и организациите на българския пазар като организира корпоративни представяния в Университета.

3. Организационна функция

  • Ефективен партньор на работодателите в организирането и подбора на кадри чрез популяризирането на фирми и на предлагани стипендии, работни и стажантски позиции.